محمد کریم خان کرمانی, شیخیه, بهاییه, بابیه

آیا مکتب شیخیه ربطی به بابیت و بهاییت دارد؟

پیش از رسیدگی به سایر اتهامات ، بزرگترین و بدترین اتهامی که به شیخیه زده میشود، ارتباط ایشان به بابیت و بهاییت است.

در چند نوشتار به بررسی این اتهام پرداخته و ذکر خواهیم کرد که بزرگترین مخالف باب که به دستور ناصر الدین شاه چند کتاب در رد باب نوشت مرحوم کرمانی بودند. و میرزا محمد مامقانی تکفیر کننده سید علی‌محمد باب و محکوم کننده او به مرگ در شهر تبریز از شاگردان سید کاظم رشتی و علمای شیخیه به شمار می‌رفت.

از آغاز دعوت سید علیمحمد باب تا زمان حاضر بابیت و بهاییت همواره از جانب اکثریت شیعه مردود دانسته شده است.

اما شیخیه به رغم توان عددی، اقتصادی و سیاسی محدودتر نسبت به دیگران آغازکنندۀ این راه بودند و مبارزه را در قالب ردهّ هایی آغاز کردند که نتیجتاً در سالهای بعد طرد این دو اقلیت را فراهم کرد.

اما این مبارزه که دست کم در سالهای اولیه در چارچوب مجادلۀ قلمی و فکری بود، قابل مقایسه با مبارزۀ غیر قلمی و غیرفکری نبود که دیگران در سالها بعد به راه انداختند و به  مبارزه های بی پروا بدل کردند که جز سرکوب خونین بار ثمر دیگری نداشت.

مجادلۀ های شیخیه با بابیه به لحاظ انسجام ادبی و منطقی تأثیر گذاری بیشتری داشت، و چون بر بستر الهیات شیعی شکل گرفته بود قابلیت این را داشت که طرد و سرکوب را موجه جلوه دهند. اما اعمال دیگران که جز ناسزا، لعن و لفاظی بیهوده چیز دیگری نبود و ناآگاهانه با بیرون کشاندن مبارزه به بیرون از چارچوب دینی، این دو جریان فکری را به دخالت خارجیان و بیگانگان کشاندند.

در ادامه این گفتار در پست های بعدی ردیه های مرحوم محمد کریم خان کرمانی اع بر دعوی باب و  جریانهای بابی و بهایی مورد بررسی و  تحلیل قرار میگیرد.

منصف

یک دوستار آل محمد علیهم السلام که سعی بر نگاه منصفانه دارد

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *