مرقد سلمان علیه السلام

آیا مشایخ شیخیه ادعای نقابت یا نجابت دارند؟

در ذیل بحث معرفت شیعه یا همان رکن رابع، از مقامات عالیه ای بحث میشود که افرادی مانند سلمان (ع) ، ابالفضل (ع) یا زینب کبری (س) در آن مراتب قرار دارند. و آن مراتب را به چهار رتبه: نقباء کلی، نجباء کلی، نقباء جزئی و نجباء جزئی تقسیم میکنند. برای خواندن ادله مربوطه به جلد چهارم ارشاد العوام مراجعه شود و ما نیز در آینده به این موضوع خواهیم پرداخت.

اما در این پست به اتهامی میپردازیم که بعضا خود شیخیه نیز به آن گرفتار شده و منحرف شده اند.

به عقیده مرحوم کرمانی اع نقبا و نجبا اسماء امام هستند و حال که امام غایب است نام های ایشان هم باید غایب باشد، و اینکه در زمان غیبت هر که خود ادعای نقابت و نجابت کند و یا به دیگری نسبت دهد کاذب است.

چنانکه بعضی از شیخیه این نسبت را به مشایخ خود داده اند و ایشان هر کدام در زمان خود تبری کرده و قائل به آن را لعن کرده اند. چنانکه خود مرحوم کرمانی اع در کتاب چهارفصل میفرماید:

بعضی از شما مرا رکن رابع می دانید و مشایخ را رکن رابع می دانید اگر مراد شما آن باشد که من گفته ام و نوشته ام و اعتقاد دارم، چند احتمال دارد، اگر مقصود آن باشد که علمای شیعه قاطبهً سلف و خلفِ ایشان رکن رابعند از ایمان – یعنی  رکن  اول  معرفت خداست و رکن دوم  نبوت است و رکن سوم معرفت ائمه سلام الله علیهم و رکن چهارم معرفت علمای شیعه برای تقلید و اخذ مسائل – این اختصاصی به من و مشایخ من ندارد، همۀ علما رکن رابع ایمانند، و اجماعی علماست که بعد از امام مردم یا  مجتهدند و فقیهند یا  مقلد و اخذ کنندۀ  از ایشان و برای کسی که فقیه نیست واجب است که فقیهی را بشناسد و تقلید کند، این دین من است، شاهد به غایب برساند، و اگر مقصود از رکن رابع نقیب و نجیب است به طورهایی که وصف شده است در اخبار و در بعضی از کتابها نوشته ام و مرا کسی از شما نقیب بگوید یا نجیب از او و الله العلی العظیم که بیزارم، و ملعون است او، چرا که غلوّ است در شأن من، و والله من قابل آن مقامات نیستم و هرگز بر زبان من و بر قلم من و بر خاطر من جاری  نشده  است، و  خدا  مرا  لعنت کند اگر چنین ادعائی کرده باشم یا داشته باشم، و روز قیامت مخاصمه میکنم با کسی که این نسبت عظیم را به من بدهد و او ملعون و فاسق است در نزد من، و اگر نسبت به سید مرحوم و شیخ مرحوم می گویند و الله العلی الغالب که من از سید مرحوم با نهایت  محرمیت به ایشان چنین  ادعائی نشنیدم، و هرکس نسبت نقابت یا نجابت به ایشان دهد خداوند او را به جمیع لعنتهای خود لعن نماید، و ایشان از آن بیزارند، چنانکه در حیات ایشان بعضی این نسبتها می دادند به ایشان و ایشان تبری می فرمودند، و نقبا و نجبا در زمان غیبت محجوبند چنانکه امام ایشان محجوب است، و هرکس بگوید من ایشان را می شناسم دروغ گفته است.

رساله مذکور را میتوانید از بخش دانلود کتاب ها دریافت کنید.

منصف

یک دوستار آل محمد علیهم السلام که سعی بر نگاه منصفانه دارد

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *