محمد کریم خان کرمانی کتاب فهرست

فهرست کتب مرحوم محمد کریم خان کرمانی اع

مرحوم محمد کریم خان کرمانی (اع) در عمر با برکت خود، تعداد  ١٧٩ رساله و ١٣ فائده و ٥ مراسله و ٢٠٩٦ درس و ١٩٢٣ موعظه و ١١١ وارده و جمعا بالغ بر ٢٠٥ جلد کتاب را در موضوعات مختلف به رشته تحریر دراورده اند و در تمام علوم مذکوره نظریات بدیعی داشته و به تقلید و تکرار کتب دیگران رو نیاورده اند و  با این ادعا که همه را از قرآن و احادیث ائمه علیهم السلام استخراج کرده اند.

در ادامه این مطلب فهرست نسبتا جامعی از کتب ایشان را ذکر خواهیم کرد و انشاء الله به مرور زمان در این وبسایت به نشر و بسط این کتب مبادرت میورزیم.

 

 • كتب و رسائل حكميه و فضائل

 1. رساله جواب ملا احمد بن ملا حسين تبريزي
 2.  ارجوزه
 3. رساله تطبيق جواب حاج خسرو خان
 4. رساله جواب ميرزا جعفر قراجه‌داغي
 5.  رساله جواب حاج سيد جواد شيرازي
 6.  رساله جواب سؤال آقا شيخ حسين مزيدي از شرح رمز شيخ مرحوم (اع‌)
 7. رساله جواب آقا سيد حسين نهبنداني
 8. رساله جواب حاج حسينقلي در وجود كوني و شرعي
 9. رساله جواب آقا ميرزا رحيم بن ميرزا حسن همداني در معني جسم و جسد
 10. رساله ديگر در جواب آقا ميرزا رحيم همداني در مراتب انسان
 11. رساله جواب ميرزا زين‌العابدين شيرازي از سه مسأله درباره امكان و محبت
 12. رساله سلسله طوليه جواب ملا مهدي بن ملا علي‌اصغر
 13. رساله شرح بعض فقرات لوامع الحسينيه سيد مرحوم (اع‌)
 14. رساله شرح دعاي مصباح المتهجد جواب ملا محسن مازندراني بامر سيد (اع‌)
 15. رساله شرح سه حديث جواب بعض اخوان
 16. رساله شرح حديث نبوي (ص‌) علماء امتي كانبياء بني‌اسرائيل
 17. )٣٢١( رساله شرح بعضي فقرات حديث نورانيت جواب ميرزا محمدرضا قمي نخعي
 18. رساله شرح حديث لو علم الناس جواب حاج خسرو خان
 19. رساله شرح دعاي سحر اللهم اني اسألك من بهائك ، جواب حمزه‌ميرزا
 20. رساله شرح خطبه علويه (ع‌) الحمد لله الذي جعل الحمد
 21. رساله شمس المنيرة يا سراج المنير
 22. رساله جواب طهماسب ميرزا از دو مسأله
 23. رساله جواب طهماسب ميرزا در امكان راجح
 24. عوائد
 25. فائده در بقاء نفس
 26. فائده در عالم ذر
 27. فائده در نفس
 28. فائده در وجودات ثلثه
 29. فائده در حقيقت ملائكه و شياطين و جن و مراد از صعود شياطين
 30. رساله فصول در حكمت
 31. (ملحق‌) فوائد در حكمت
 32. فوائد سبع
 33. رساله قراباغيه جواب اخوان اهل قراباغ
 34. رساله كشف المراد
 35. رساله لب اللباب
 36. رساله لوح محفوظ
 37. رساله جواب سيد محمد بن سيد افضل قائني
 38. رساله جواب شيخ محمد كردستاني ملقب به فخرالعلماء
 39. رساله جواب آقا محمد ابراهيم شيرازي
 40. رساله جواب ميرزا محمد شفيع صاحب ديوان
 41. رساله جواب حاج محمدصادق كرماني از معني حظائر جنان
 42. رساله جواب حاج محمدعلي رشتي در شرح حديثي در فضيلت
 43. رساله جواب شيخ محمد وسيم كردستاني و عالمي ديگر از علماي شافعيه
 44. رساله جواب شاهزاده محمدولي ميرزا در طي الارض
 45. رساله مواقع النجوم
 46. وارده در اسرار خلقت
 47. وارده در مراتب ممكنات و سر لزوم قطب در هر مرتبه
 48. وارده در اينكه هر داني پس از خلع اعراض خود مظهر عالي ميشود
 49. رساله همدانيه جواب بعض علما
 50. رساله جواب شيخ يوسف كردستاني ابن شيخ محمدحسن
 51. رساله جواب سؤالاتي بامر سيد جليل اعلي الله مقامه
 52. مرقومه در وجود ذاتي و وجود وصفي
 53. رساله در اخبار مربوط به يأجوج و مأجوج
 54. رساله جواب چهار مسأله كه از بندر بوشهر سؤال شده
 55. رساله جواب يكي از اجله در بيان اشكال استثناء در حديث نبوي (ص‌)
 56. رساله جواب بعض از فضلاي اردكان
 • كتب عقايد و اجوبه ايرادات موردين

 1. رساله جواب ميرزا ابراهيم يغما معروف به دستانيه
 2. رساله ارشاد العوام
 3. رساله ازهاق الباطل در رد باب
 4. رساله الزام النواصب جواب ملا محمدباقر رايني
 5. رساله تير شهاب جواب آقا محمدشريف كرماني در رد باب
 6. رساله جواب ايرادات ملا حسينعلي توسركاني بر سلسله شيخيه
 7. رساله جواب آقا سيد حسين نائيني در رد شبهات جبريه
 8. (ملحق‌) دروس در شرح كتاب مبارك فطرة السليمه
 9. رساله رجوم الشياطين
 10. رساله رد باب جواب ناصرالدين شاه
 11. رساله ركن رابع جواب ميرزا محمد خان سپهسالار
 12. رساله سي فصل جواب ميرزا محمدباقر قهي اصفهاني
 13. رساله ديگر در جواب حاج ميرزا محمدباقر اصفهاني از دو مسأله
 14. رساله سلطانيه جواب ناصرالدين شاه
 15. رساله جواب سپهدار در توضيح بعض عبارات كتاب ارشاد العوام
 16. رساله شهاب ثاقب در رد باب
 17. رساله جواب طهماسب ميرزا مؤيدالدوله از معني رفع قلم از شيعه
 18. (ملحق‌) رساله جواب طهماسب ميرزا مؤيدالدوله در رد ايراداتي
 19. رساله مختصره در عقايد صوفيه شاه‌نعمة‌اللهي
 20. رساله فطرة السليمة جواب ميرزا محمود اصفهاني بخواهش ملا اسمعيل زنوزي
 21. رساله جواب ميرزا كاظم منشي جهرمي
 22. رساله جواب سيد محمدباقر هندي از كيفيت احياء اموات
 23. رساله جواب ميرزا محمدجواد قزويني
 24. رساله جواب آقا محمدرضا
 25. رساله جواب ميرزا محمدشفيع توسط محمدحسن خان سردار
 26. رساله جواب حاج ملا محمود نظام‌العلما
 27. مواعظ در شرح آيه : فلولانفر من كل فرقة طائفة ، الآية
 28. مواعظ در شرح آيه : ان اول بيت وضع للناس ، الآية
 29. مواعظ در شرح آيه : الله نور السموات و الارض ، الآية
 30. مواعظ در شرح آيه : ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون ، الآية
 31. رساله نصرة الدين
 32. رساله نعيم الابرار و جحيم الفجار
 33. رساله هداية الصبيان
 34. رساله هداية الطالبين جواب ملا علي‌اكبر كرماني مشهور به زمان
 35. رساله رفع شبهات بعض اهل كربلا
 36. رساله جواب ايراد بعض معاندين بر استعمال لفظ اثيم
 37. رساله جواب ايرادات شيخ محمدباقر بن شيخ محمدتقي اهل اصفهان بخواهش بعضي
 • كتب و وصايائي كه در سير و سلوك مرقوم فرموده‌اند

 1. رساله ابواب الجنان في حقوق الاخوان جواب آقا محمدكريم بن آقابابا كرماني
 2. (ملحق‌) رساله حقوق اخوان
 3. رساله طريق النجاة
 4. رساله چهار فصل
 5. (ملحق‌) دستور مختصري در حقيقت علم و عمل
 6. (ملحق‌) رساله به اخوان كرمان در امر به تحمل و تقيه
 7. رساله محمدصادق خان در سلوك
 8. وصيت والي جواب امان‌الله خان والي كردستان
 9. وصيت ( آقا محمد تبريزي ابن ) آقا شيخ حسين جوان تبريزي
 10. (ملحق‌) وصيت آقا سيد زين‌العابدين شيرازي
 11. وصيت آقا ملا علي تبريزي
 12. وصيت آقا ميرزا محمد اصفهاني
 13. (ملحق‌) وصيت مهدي بن حسن
 14. وصيت حاج ميرزا يحيي
 15. وصيت و اجازه مختصره كه معلوم نيست براي كه مرقوم فرموده‌اند
 16. (ملحق‌) وصيت به مرحوم ميرزا عبدالجواد ولياني
 17. رساله وقاية المسافر
 •  كتب تفسير و شرح آيات و علوم متعلقه بقرآن

 1. رساله ايقان
 2. رساله تفسير سوره حجرات
 3. رساله تقويم اللسان جواب آقا شيخ جعفر قزويني
 4. حاشيه قرآن
 5. رساله در رسم الخط قرآن
 6. رساله شرح حديث مروي در كتابت بسم الله الرحمن الرحيم
 7. فائده در اعجاز قرآن و كيفيت تحدي بآن
 8. رساله جواب آقا ميرزا لطفعلي
 9. رساله جواب سائلي از جمع بين دو آيه در طول روز قيامت
 10. رساله جواب از معني حديث نبوي (ص‌) ان القرآن انزل علي سبعة احرف
 • كتب اخبار

 1. كتاب فصل الخطاب
 2. رساله فصل الخطاب صغير ( فصل الخطاب الهادي الي طريق الصواب )
 3. رساله مقتل
 • كتب اصول فقه

 1. رساله جواب امام جمعه همدان
 2.  رساله بينه
 3. رساله تصحيح الاخبار
 4. رساله جوامع الكلم
 5. رساله حجة القاطعة
 6. رساله در حصول علم باحكام خداوند ( در مسأله تسديد )
 7. (ملحق‌) دروس اصول
 8. رساله دره يتيمه
 9. رساله سوانح سفر خراسان
 10. رساله شرح حديث نبوي (ص‌) اذا جاءكم حديث عني فاعرضوه علي كتاب الله
 11. رساله شرح نتايج
 12. رساله علم اليقين
 13. دستور تفقه كه براي مرحوم آقا شيخ علي بحريني مرقوم فرموده‌اند
 14. فائده در اصول
 15. فائده در اينكه عمل بتواتر در جميع مسائل از وسع مكلفين خارج است
 16. فائده در اينكه در تكاليفي كه بنده صنعي ندارد لطف از آل‌محمد (ع‌) است
 17. فائده در اينكه امر براي فرض است يا فضل و نهي براي حرمت است يا كراهت
 18. فائده در اينكه در امور دينيه نميتوان بعقول مختلفه متكي شد
 19. فائده در اينكه علم قرآن در نزد آل‌محمد است عليهم السلام
 20. فائده در اينكه عبد در مقاماتي كه صنعي ندارد خداوند تكفل ميفرمايد
 21. فوائد در اصول
 22. رساله قواعد
 23. رساله مفتاح
 24. رساله در يقين
 • كتب فقهيه

 1. رساله مختصره در استخاره
 2. رساله مختصره در استحاضه
 3. رساله تقيه جواب بعض اخوان
 4. رساله در تقسيم ارث جواب بعض متعنتين از دو مسأله مشكل
 5. رساله جامع
 6. رساله جواب آقا سيد حسن فرزند سيد مرحوم (اع‌) از سه مسأله
 7. رساله جواب آقا سيد حسن فرزند سيد مرحوم (اع‌) از ١٢ مسأله
 8. رساله در احكام خمس بنحو استدلال
 9. رساله در مسائل رضاع بتفصيل
 10. رساله جواب سپهدار در حد سارق و محارب
 11. رساله جواب شيخ‌الاسلام كرماني در مسئله‌اي از وقف
 12. رساله در صلوة جمعه
 13. رساله در مصالحه حق الرجوع و اثبات عدم جواز آن
 14. رساله ضياء البصائر في تعيين الكبائر
 15. رساله در طهارت ماء قليل بملاقات نجاسات در صورت عدم تغيير اوصاف ثلثه
 16. رساله استدلالي در عدد شهر رمضان و ساير شهور
 17. رساله استدلالي ديگر در عدد شهر رمضان كه مفصل‌تر از رساله سابق است
 18. رساله عرفان الصواب
 19. رساله فقه الصلوة
 20. فذلكه مناسك حج
 21. رساله قصر و اتمام در نماز
 22. رساله جواب حاج كلبعلي در تصوير صورت
 23. رساله جواب حاج محمدعلي رئيس در حكم كشمش پخته
 24. رساله جواب آقا محمدكريم بن آقا محمدصالح از حمل اعمال مسلمين بر صحت
 25. رساله جواب محمدولي ميرزا در تعيين ليلة الرغائب
 26. رساله جواب آقا ميرزا محمود نوه مرحوم حاج محمدابراهيم كلباسي
 27. رساله ناصريه جواب ناصرالدين شاه در جهاد
 28. رساله نظام البشر در امر بمعروف و نهي از منكر
 29. رساله جواب ميرزا هداية‌الله رضوي در اراضي و احياء آنها
 30. رساله هداية العوام ترجمه عبادات جامع
 31. رساله جواب بعض علما از ١٢ مسأله فقهي
 32. رساله جواب بعض اهل احسا از ٢٥ مسأله فقهي
 33. رساله جواب سائلي از ٥ مسأله
 34. رساله جواب بعض اهل يزد از مسأله‌اي در نذر
 • كتب ادعيه

 1. رساله اذكار الاسبوع
 2. رساله طرايف الدعوات
 3. رساله علاج الارواح
 4. رساله نخبه
 5. رساله مختصره در عزائم و تعويذات
 • كتب طبيه

 1. رساله جوامع العلاج
 2. رساله حقايق الطب
 3. رساله دقايق العلاج
 4. رساله جواب ميرزا زين‌العابدين طبيب درباره نبض
 • كتبي كه در نور و صوت و بعض طبيعيات مرقوم فرموده‌اند

 1. رساله ضياءالبصائر در علم مرايا و مناظر
 2. رساله مهدويه
 3. رساله ياقوته حمراء
 4. رساله در علم دوربين
 5. رساله در علم موسيقي
 6. رساله جواب عبدالعلي خان اديب‌الملك از سه مسأله
 • كتبي كه در علم هيئت و رياضيات مرقوم فرموده‌اند

 1. رساله استيفاء در شرح مقدمه پنجم كتاب ملل و نحل جواب مفتي بغداد
 2. رساله بنائي
 3. تقويم ( خلاصة التقويم )
 4. رساله در علم حلقه كريميه كه اسطرلابي است كه از مخترعات خودشان است
 5. رساله در علم حركات
 6. رساله جواب حاج خسرو خان در تزييف كتابي فرنگي در حركات افلاك
 7. رساله در علم رخائم يعني ساعتهاي آفتابي و كيفيت نصب و تخطيط آنها
 8. رساله در طول و عرض بلاد
 9. رساله كشف المجهول جواب مرحوم آقاي حاج محمدرحيم خان
 10. رساله ميزان
 11. رساله وجيزه در علم حساب جواب مرحوم آقاي حاج محمدرحيم خان
 •  كتب کیمیا و صناعت و آنچه متعلق به علم شيمي است

 1. رساله اصلاح الارواح
 2. رساله اصلاح النفوس
 3. رساله اصلاح الاجساد
 4. رساله بيان الصواب
 5. رساله توفيق
 6. جنگ
 7. رساله رمزيه
 8. رساله در عمل شعر ( اين رساله ظاهرا از شيخ اعلي الله مقامه است )
 9. رساله عيون التجارب
 10. رساله فصول در عمليات فلسفه
 11. رساله كشف الاسرار در شرح رساله شعريه شيخ مرحوم (اع‌)
 12. رساله مجمره
 13. رساله جواب شيخ محمد بحراني در صناعت
 14. رساله مرآة الحكمه
 15. رساله در صناعت كه بعض تجربيات خود را مرقوم فرموده‌اند
 • كتبي كه در علوم غريبه مرقوم فرموده‌اند

 1. رساله اسرار النقاط
 2. رساله تأويل الاحاديث جواب مرحوم آقاي حاج محمدرحيم خان
 3. رساله در توليد اشكال رمل
 4. رساله حصيات جواب محمدحسين خان
 5. رساله خيوط جواب آقاي حاج عبدالرحيم خان در علم ماسه
 6. رساله مرآة المنيره
 7. رساله جواب عزيز خان سردار كل در باب رؤيا
 8. فايده در برهان تعمير مربع
 • كتب ادبيه

 1. رساله الفباء
 2. رساله تبصره در علم صرف كه براي مرحوم آقاي حاج محمد خان (اع‌) نوشته‌اند
 3. رساله تذكره در علم نحو كه براي مرحوم آقاي حاج محمد خان (اع‌) نوشته‌اند
 4. رساله تعليم الكتاب جواب مرحوم آقاي حاج محمدرحيم خان
 5. رساله تنبيه الادباء
 6. رساله خلص الصرف
 7. ديوان مراثي
 8. رساله صرف و نحو فارسي كه جهت مرحوم آقاي حاج محمد خان (اع‌) نوشته‌اند
 9. مثنوي
 • كتب جواب سؤالات متفرقه

 1. رساله جواب سيد ابوالحسن‌شاه قندهاري
 2. رساله جواب سيد ابوالحسن اصفهاني
 3. رساله جواب سيد ابوالقاسم تفتي
 4. رساله جواب شيخ احمد بن شكر نجفي
 5. رساله جواب امان‌الله خان والي كردستان از هفت مسأله
 6. رساله جواب آقا سيد جواد كربلائي
 7. رساله جواب آقا سيد حسن اصفهاني در شرح حديث اشدكم حبا لنا ، الخ )٥٣٨( رساله جواب آقا سيد حسن اصفهاني از شش مسأله
 8. رساله جواب ملا حسن مراغي از هشت مسأله
 9. رساله جواب ملا حسن مراغي از ١٣ مسأله
 10. رساله جواب ملا حسن يزدي كثنوي
 11. (ملحق‌) بعض خطب عقد كه در عقد بعض بستگان و دوستان انشاد فرموده‌اند
 12. رساله جواب كربلائي رضا سلماني در متعلقات صنعت دلاكي
 13. روضه كه كشكول مانندي است
 14. رساله جواب سيد زين‌العابدين شيرازي از تفسير قائم و حصيد و غير آن
 15. رساله جواب ملا جمال بابي توسط سليمان خان افشار
 16. رساله جواب عباس ميرزا ملك‌آرا از ٥٠ مسأله
 17. رساله جواب نواب عباس ميرزا پسر محمد شاه قاجار از هفت مسأله
 18. رساله جواب حاج عباس بهبهاني
 19. رساله جواب آقا عبدالله از اصفهان
 20. رساله جواب شيخ عبدالعلي بحراني
 21. رساله جواب شيخ عبدالعلي طبسي
 22. رساله جواب ملا عبدالكريم كوهبناني در عدد شهر رمضان
 23. رساله جواب حاج ملا عبدالكريم كوهبناني از شهر حديثي
 24. رساله جواب آقا علي حكمي رشتي
 25. رساله جواب آخوند ملا علي‌اكبر لاري
 26. رساله جواب ميرزا علي‌نقي هندي
 27. رساله جواب غلام‌شاه خان والي كردستان
 28. كشكول
 29. رساله جواب ميرزا محمد پسر ملا عبدالله اصفهاني
 30. رساله جواب ملا محمد نهبنداني
 31. رساله جواب ملا محمد نجف‌آبادي اصفهاني
 32. رساله جواب ملا محمد قره‌داغي
 33. رساله جواب شيخ محمد بحراني از پنج مسأله
 34. رساله جواب آخوند ملا محمدجعفر كازروني
 35. رساله جواب شيخ محمدجعفر قزويني از شش مسأله
 36. رساله جواب ملا محمدجواد قزويني
 37. رساله جواب حاج محمدصادق از ١١ مسأله
 38. رساله جواب حاج محمدصادق از چهار مسأله
 39. رساله جواب حاج محمدعلي رئيس از سه مسأله
 40. رساله جواب ملا محمدعلي دواني از ٨٧ مسأله
 41. رساله جواب آقا محمدعلي رشتي
 42. رساله جواب ميرزا محمود اصفهاني از دو مسأله
 43. رساله جواب حاج سيد مصطفي كازروني
 44. ملتقطات
 45. رساله جواب حاج ملا مهدي خراساني
 46. رساله جواب حاج ملا مهدي طبرستاني
 47. رساله جواب آقا سيد هدايت‌الله بن محمدسعيد
 48. رساله همدانيه
 49. رساله جواب بعض اهل تهران از دو مسئله
 50. رساله جواب بعض طلاب از شش مسأله
 51. رساله در امر جن جواب بعض اخوان شيراز
 52. رساله جواب سؤالي از وجه ثيبوبت زوجه اول پيغمبر صلي الله عليه
 53. (ملحق‌) رساله جواب شخصي از دو سؤال
 54. (ملحق‌) مرقومه در شرح حديث اسلام ابوطالب
محمد کریم خان کرمانی کتاب فهرست

منصف

یک دوستار آل محمد علیهم السلام که سعی بر نگاه منصفانه دارد

شما ممکن است این را هم بپسندید

۴ پاسخ‌ها

 1. صالح گفت:

  سلام. از کجا و چطوری میشه کتابهای اقای بزرگوار رو تهیه کرد؟ من فعلا ترجمه کتاب تقلید را میخواهم.
  ۰  ۰
  • محمد کریم خان کرمانی کتاب فهرست منصف گفت:

   سلام علیکم.. تا ۲۳ اردیبهشت فرصت دارید که از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مجموعه مکارم الابرار ایشان را تهیه کنید..
   غیر از این مجموعه فعلا دسترسی به کتب ایشان نیست مگر اینکه از سایر شیخیه امانت بگیرید.
   البته بعضی از کتب ایشان به صورت آنلاین در وبسایت الابرار و همین وبسایت موجود است.
   ۰   ۰
 2. صالح گفت:

  سلام بنده توان خرید کتابها را ندارم چون گران است برای بنده. از همین سایت یا سایت الابرارسعی میکنم بر دارم و پرینت بگیرم اگر چه کار سختی است و واقعا چون پی دی اف نیست کار را خیلی دشوار میکند.. کاش کتابها را بصورت پی دی اف در سایت میگذاشتند
  ۰  ۰

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *