محمد کریم خان کرمانی, کتاب, فهرست

فهرست کتب مرحوم محمد کریم خان کرمانی اع

مرحوم محمد کریم خان کرمانی (اع) در عمر با برکت خود، تعداد  ١٧٩ رساله و ١٣ فائده و ۵ مراسله و ٢٠٩۶ درس و ١٩٢٣ موعظه و ١١١ وارده و جمعا بالغ بر ٢٠۵ جلد کتاب را در موضوعات مختلف به رشته تحریر دراورده اند و در تمام علوم مذکوره نظریات بدیعی داشته و به تقلید و تکرار کتب دیگران رو نیاورده اند و  با این ادعا که همه را از قرآن و احادیث ائمه علیهم السلام استخراج کرده اند.

در ادامه این مطلب فهرست نسبتا جامعی از کتب ایشان را ذکر خواهیم کرد و انشاء الله به مرور زمان در این وبسایت به نشر و بسط این کتب مبادرت میورزیم.

 

 • کتب و رسائل حکمیه و فضائل

 1. رساله جواب ملا احمد بن ملا حسین تبریزی
 2.  ارجوزه
 3. رساله تطبیق جواب حاج خسرو خان
 4. رساله جواب میرزا جعفر قراجه‌داغی
 5.  رساله جواب حاج سید جواد شیرازی
 6.  رساله جواب سؤال آقا شیخ حسین مزیدی از شرح رمز شیخ مرحوم (اع‌)
 7. رساله جواب آقا سید حسین نهبندانی
 8. رساله جواب حاج حسینقلی در وجود کونی و شرعی
 9. رساله جواب آقا میرزا رحیم بن میرزا حسن همدانی در معنی جسم و جسد
 10. رساله دیگر در جواب آقا میرزا رحیم همدانی در مراتب انسان
 11. رساله جواب میرزا زین‌العابدین شیرازی از سه مسأله درباره امکان و محبت
 12. رساله سلسله طولیه جواب ملا مهدی بن ملا علی‌اصغر
 13. رساله شرح بعض فقرات لوامع الحسینیه سید مرحوم (اع‌)
 14. رساله شرح دعای مصباح المتهجد جواب ملا محسن مازندرانی بامر سید (اع‌)
 15. رساله شرح سه حدیث جواب بعض اخوان
 16. رساله شرح حدیث نبوی (ص‌) علماء امتی کانبیاء بنی‌اسرائیل
 17. )٣٢١( رساله شرح بعضی فقرات حدیث نورانیت جواب میرزا محمدرضا قمی نخعی
 18. رساله شرح حدیث لو علم الناس جواب حاج خسرو خان
 19. رساله شرح دعای سحر اللهم انی اسألک من بهائک ، جواب حمزه‌میرزا
 20. رساله شرح خطبه علویه (ع‌) الحمد لله الذی جعل الحمد
 21. رساله شمس المنیره یا سراج المنیر
 22. رساله جواب طهماسب میرزا از دو مسأله
 23. رساله جواب طهماسب میرزا در امکان راجح
 24. عوائد
 25. فائده در بقاء نفس
 26. فائده در عالم ذر
 27. فائده در نفس
 28. فائده در وجودات ثلثه
 29. فائده در حقیقت ملائکه و شیاطین و جن و مراد از صعود شیاطین
 30. رساله فصول در حکمت
 31. (ملحق‌) فوائد در حکمت
 32. فوائد سبع
 33. رساله قراباغیه جواب اخوان اهل قراباغ
 34. رساله کشف المراد
 35. رساله لب اللباب
 36. رساله لوح محفوظ
 37. رساله جواب سید محمد بن سید افضل قائنی
 38. رساله جواب شیخ محمد کردستانی ملقب به فخرالعلماء
 39. رساله جواب آقا محمد ابراهیم شیرازی
 40. رساله جواب میرزا محمد شفیع صاحب دیوان
 41. رساله جواب حاج محمدصادق کرمانی از معنی حظائر جنان
 42. رساله جواب حاج محمدعلی رشتی در شرح حدیثی در فضیلت
 43. رساله جواب شیخ محمد وسیم کردستانی و عالمی دیگر از علمای شافعیه
 44. رساله جواب شاهزاده محمدولی میرزا در طی الارض
 45. رساله مواقع النجوم
 46. وارده در اسرار خلقت
 47. وارده در مراتب ممکنات و سر لزوم قطب در هر مرتبه
 48. وارده در اینکه هر دانی پس از خلع اعراض خود مظهر عالی میشود
 49. رساله همدانیه جواب بعض علما
 50. رساله جواب شیخ یوسف کردستانی ابن شیخ محمدحسن
 51. رساله جواب سؤالاتی بامر سید جلیل اعلی الله مقامه
 52. مرقومه در وجود ذاتی و وجود وصفی
 53. رساله در اخبار مربوط به یأجوج و مأجوج
 54. رساله جواب چهار مسأله که از بندر بوشهر سؤال شده
 55. رساله جواب یکی از اجله در بیان اشکال استثناء در حدیث نبوی (ص‌)
 56. رساله جواب بعض از فضلای اردکان
 • کتب عقاید و اجوبه ایرادات موردین

 1. رساله جواب میرزا ابراهیم یغما معروف به دستانیه
 2. رساله ارشاد العوام
 3. رساله ازهاق الباطل در رد باب
 4. رساله الزام النواصب جواب ملا محمدباقر راینی
 5. رساله تیر شهاب جواب آقا محمدشریف کرمانی در رد باب
 6. رساله جواب ایرادات ملا حسینعلی توسرکانی بر سلسله شیخیه
 7. رساله جواب آقا سید حسین نائینی در رد شبهات جبریه
 8. (ملحق‌) دروس در شرح کتاب مبارک فطره السلیمه
 9. رساله رجوم الشیاطین
 10. رساله رد باب جواب ناصرالدین شاه
 11. رساله رکن رابع جواب میرزا محمد خان سپهسالار
 12. رساله سی فصل جواب میرزا محمدباقر قهی اصفهانی
 13. رساله دیگر در جواب حاج میرزا محمدباقر اصفهانی از دو مسأله
 14. رساله سلطانیه جواب ناصرالدین شاه
 15. رساله جواب سپهدار در توضیح بعض عبارات کتاب ارشاد العوام
 16. رساله شهاب ثاقب در رد باب
 17. رساله جواب طهماسب میرزا مؤیدالدوله از معنی رفع قلم از شیعه
 18. (ملحق‌) رساله جواب طهماسب میرزا مؤیدالدوله در رد ایراداتی
 19. رساله مختصره در عقاید صوفیه شاه‌نعمه‌اللهی
 20. رساله فطره السلیمه جواب میرزا محمود اصفهانی بخواهش ملا اسمعیل زنوزی
 21. رساله جواب میرزا کاظم منشی جهرمی
 22. رساله جواب سید محمدباقر هندی از کیفیت احیاء اموات
 23. رساله جواب میرزا محمدجواد قزوینی
 24. رساله جواب آقا محمدرضا
 25. رساله جواب میرزا محمدشفیع توسط محمدحسن خان سردار
 26. رساله جواب حاج ملا محمود نظام‌العلما
 27. مواعظ در شرح آیه : فلولانفر من کل فرقه طائفه ، الآیه
 28. مواعظ در شرح آیه : ان اول بیت وضع للناس ، الآیه
 29. مواعظ در شرح آیه : الله نور السموات و الارض ، الآیه
 30. مواعظ در شرح آیه : ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون ، الآیه
 31. رساله نصره الدین
 32. رساله نعیم الابرار و جحیم الفجار
 33. رساله هدایه الصبیان
 34. رساله هدایه الطالبین جواب ملا علی‌اکبر کرمانی مشهور به زمان
 35. رساله رفع شبهات بعض اهل کربلا
 36. رساله جواب ایراد بعض معاندین بر استعمال لفظ اثیم
 37. رساله جواب ایرادات شیخ محمدباقر بن شیخ محمدتقی اهل اصفهان بخواهش بعضی
 • کتب و وصایائی که در سیر و سلوک مرقوم فرموده‌اند

 1. رساله ابواب الجنان فی حقوق الاخوان جواب آقا محمدکریم بن آقابابا کرمانی
 2. (ملحق‌) رساله حقوق اخوان
 3. رساله طریق النجاه
 4. رساله چهار فصل
 5. (ملحق‌) دستور مختصری در حقیقت علم و عمل
 6. (ملحق‌) رساله به اخوان کرمان در امر به تحمل و تقیه
 7. رساله محمدصادق خان در سلوک
 8. وصیت والی جواب امان‌الله خان والی کردستان
 9. وصیت ( آقا محمد تبریزی ابن ) آقا شیخ حسین جوان تبریزی
 10. (ملحق‌) وصیت آقا سید زین‌العابدین شیرازی
 11. وصیت آقا ملا علی تبریزی
 12. وصیت آقا میرزا محمد اصفهانی
 13. (ملحق‌) وصیت مهدی بن حسن
 14. وصیت حاج میرزا یحیی
 15. وصیت و اجازه مختصره که معلوم نیست برای که مرقوم فرموده‌اند
 16. (ملحق‌) وصیت به مرحوم میرزا عبدالجواد ولیانی
 17. رساله وقایه المسافر
 •  کتب تفسیر و شرح آیات و علوم متعلقه بقرآن

 1. رساله ایقان
 2. رساله تفسیر سوره حجرات
 3. رساله تقویم اللسان جواب آقا شیخ جعفر قزوینی
 4. حاشیه قرآن
 5. رساله در رسم الخط قرآن
 6. رساله شرح حدیث مروی در کتابت بسم الله الرحمن الرحیم
 7. فائده در اعجاز قرآن و کیفیت تحدی بآن
 8. رساله جواب آقا میرزا لطفعلی
 9. رساله جواب سائلی از جمع بین دو آیه در طول روز قیامت
 10. رساله جواب از معنی حدیث نبوی (ص‌) ان القرآن انزل علی سبعه احرف
 • کتب اخبار

 1. کتاب فصل الخطاب
 2. رساله فصل الخطاب صغیر ( فصل الخطاب الهادی الی طریق الصواب )
 3. رساله مقتل
 • کتب اصول فقه

 1. رساله جواب امام جمعه همدان
 2.  رساله بینه
 3. رساله تصحیح الاخبار
 4. رساله جوامع الکلم
 5. رساله حجه القاطعه
 6. رساله در حصول علم باحکام خداوند ( در مسأله تسدید )
 7. (ملحق‌) دروس اصول
 8. رساله دره یتیمه
 9. رساله سوانح سفر خراسان
 10. رساله شرح حدیث نبوی (ص‌) اذا جاءکم حدیث عنی فاعرضوه علی کتاب الله
 11. رساله شرح نتایج
 12. رساله علم الیقین
 13. دستور تفقه که برای مرحوم آقا شیخ علی بحرینی مرقوم فرموده‌اند
 14. فائده در اصول
 15. فائده در اینکه عمل بتواتر در جمیع مسائل از وسع مکلفین خارج است
 16. فائده در اینکه در تکالیفی که بنده صنعی ندارد لطف از آل‌محمد (ع‌) است
 17. فائده در اینکه امر برای فرض است یا فضل و نهی برای حرمت است یا کراهت
 18. فائده در اینکه در امور دینیه نمیتوان بعقول مختلفه متکی شد
 19. فائده در اینکه علم قرآن در نزد آل‌محمد است علیهم السلام
 20. فائده در اینکه عبد در مقاماتی که صنعی ندارد خداوند تکفل میفرماید
 21. فوائد در اصول
 22. رساله قواعد
 23. رساله مفتاح
 24. رساله در یقین
 • کتب فقهیه

 1. رساله مختصره در استخاره
 2. رساله مختصره در استحاضه
 3. رساله تقیه جواب بعض اخوان
 4. رساله در تقسیم ارث جواب بعض متعنتین از دو مسأله مشکل
 5. رساله جامع
 6. رساله جواب آقا سید حسن فرزند سید مرحوم (اع‌) از سه مسأله
 7. رساله جواب آقا سید حسن فرزند سید مرحوم (اع‌) از ١٢ مسأله
 8. رساله در احکام خمس بنحو استدلال
 9. رساله در مسائل رضاع بتفصیل
 10. رساله جواب سپهدار در حد سارق و محارب
 11. رساله جواب شیخ‌الاسلام کرمانی در مسئله‌ای از وقف
 12. رساله در صلوه جمعه
 13. رساله در مصالحه حق الرجوع و اثبات عدم جواز آن
 14. رساله ضیاء البصائر فی تعیین الکبائر
 15. رساله در طهارت ماء قلیل بملاقات نجاسات در صورت عدم تغییر اوصاف ثلثه
 16. رساله استدلالی در عدد شهر رمضان و سایر شهور
 17. رساله استدلالی دیگر در عدد شهر رمضان که مفصل‌تر از رساله سابق است
 18. رساله عرفان الصواب
 19. رساله فقه الصلوه
 20. فذلکه مناسک حج
 21. رساله قصر و اتمام در نماز
 22. رساله جواب حاج کلبعلی در تصویر صورت
 23. رساله جواب حاج محمدعلی رئیس در حکم کشمش پخته
 24. رساله جواب آقا محمدکریم بن آقا محمدصالح از حمل اعمال مسلمین بر صحت
 25. رساله جواب محمدولی میرزا در تعیین لیله الرغائب
 26. رساله جواب آقا میرزا محمود نوه مرحوم حاج محمدابراهیم کلباسی
 27. رساله ناصریه جواب ناصرالدین شاه در جهاد
 28. رساله نظام البشر در امر بمعروف و نهی از منکر
 29. رساله جواب میرزا هدایه‌الله رضوی در اراضی و احیاء آنها
 30. رساله هدایه العوام ترجمه عبادات جامع
 31. رساله جواب بعض علما از ١٢ مسأله فقهی
 32. رساله جواب بعض اهل احسا از ٢۵ مسأله فقهی
 33. رساله جواب سائلی از ۵ مسأله
 34. رساله جواب بعض اهل یزد از مسأله‌ای در نذر
 • کتب ادعیه

 1. رساله اذکار الاسبوع
 2. رساله طرایف الدعوات
 3. رساله علاج الارواح
 4. رساله نخبه
 5. رساله مختصره در عزائم و تعویذات
 • کتب طبیه

 1. رساله جوامع العلاج
 2. رساله حقایق الطب
 3. رساله دقایق العلاج
 4. رساله جواب میرزا زین‌العابدین طبیب درباره نبض
 • کتبی که در نور و صوت و بعض طبیعیات مرقوم فرموده‌اند

 1. رساله ضیاءالبصائر در علم مرایا و مناظر
 2. رساله مهدویه
 3. رساله یاقوته حمراء
 4. رساله در علم دوربین
 5. رساله در علم موسیقی
 6. رساله جواب عبدالعلی خان ادیب‌الملک از سه مسأله
 • کتبی که در علم هیئت و ریاضیات مرقوم فرموده‌اند

 1. رساله استیفاء در شرح مقدمه پنجم کتاب ملل و نحل جواب مفتی بغداد
 2. رساله بنائی
 3. تقویم ( خلاصه التقویم )
 4. رساله در علم حلقه کریمیه که اسطرلابی است که از مخترعات خودشان است
 5. رساله در علم حرکات
 6. رساله جواب حاج خسرو خان در تزییف کتابی فرنگی در حرکات افلاک
 7. رساله در علم رخائم یعنی ساعتهای آفتابی و کیفیت نصب و تخطیط آنها
 8. رساله در طول و عرض بلاد
 9. رساله کشف المجهول جواب مرحوم آقای حاج محمدرحیم خان
 10. رساله میزان
 11. رساله وجیزه در علم حساب جواب مرحوم آقای حاج محمدرحیم خان
 •  کتب کیمیا و صناعت و آنچه متعلق به علم شیمی است

 1. رساله اصلاح الارواح
 2. رساله اصلاح النفوس
 3. رساله اصلاح الاجساد
 4. رساله بیان الصواب
 5. رساله توفیق
 6. جنگ
 7. رساله رمزیه
 8. رساله در عمل شعر ( این رساله ظاهرا از شیخ اعلی الله مقامه است )
 9. رساله عیون التجارب
 10. رساله فصول در عملیات فلسفه
 11. رساله کشف الاسرار در شرح رساله شعریه شیخ مرحوم (اع‌)
 12. رساله مجمره
 13. رساله جواب شیخ محمد بحرانی در صناعت
 14. رساله مرآه الحکمه
 15. رساله در صناعت که بعض تجربیات خود را مرقوم فرموده‌اند
 • کتبی که در علوم غریبه مرقوم فرموده‌اند

 1. رساله اسرار النقاط
 2. رساله تأویل الاحادیث جواب مرحوم آقای حاج محمدرحیم خان
 3. رساله در تولید اشکال رمل
 4. رساله حصیات جواب محمدحسین خان
 5. رساله خیوط جواب آقای حاج عبدالرحیم خان در علم ماسه
 6. رساله مرآه المنیره
 7. رساله جواب عزیز خان سردار کل در باب رؤیا
 8. فایده در برهان تعمیر مربع
 • کتب ادبیه

 1. رساله الفباء
 2. رساله تبصره در علم صرف که برای مرحوم آقای حاج محمد خان (اع‌) نوشته‌اند
 3. رساله تذکره در علم نحو که برای مرحوم آقای حاج محمد خان (اع‌) نوشته‌اند
 4. رساله تعلیم الکتاب جواب مرحوم آقای حاج محمدرحیم خان
 5. رساله تنبیه الادباء
 6. رساله خلص الصرف
 7. دیوان مراثی
 8. رساله صرف و نحو فارسی که جهت مرحوم آقای حاج محمد خان (اع‌) نوشته‌اند
 9. مثنوی
 • کتب جواب سؤالات متفرقه

 1. رساله جواب سید ابوالحسن‌شاه قندهاری
 2. رساله جواب سید ابوالحسن اصفهانی
 3. رساله جواب سید ابوالقاسم تفتی
 4. رساله جواب شیخ احمد بن شکر نجفی
 5. رساله جواب امان‌الله خان والی کردستان از هفت مسأله
 6. رساله جواب آقا سید جواد کربلائی
 7. رساله جواب آقا سید حسن اصفهانی در شرح حدیث اشدکم حبا لنا ، الخ )۵٣٨( رساله جواب آقا سید حسن اصفهانی از شش مسأله
 8. رساله جواب ملا حسن مراغی از هشت مسأله
 9. رساله جواب ملا حسن مراغی از ١٣ مسأله
 10. رساله جواب ملا حسن یزدی کثنوی
 11. (ملحق‌) بعض خطب عقد که در عقد بعض بستگان و دوستان انشاد فرموده‌اند
 12. رساله جواب کربلائی رضا سلمانی در متعلقات صنعت دلاکی
 13. روضه که کشکول مانندی است
 14. رساله جواب سید زین‌العابدین شیرازی از تفسیر قائم و حصید و غیر آن
 15. رساله جواب ملا جمال بابی توسط سلیمان خان افشار
 16. رساله جواب عباس میرزا ملک‌آرا از ۵٠ مسأله
 17. رساله جواب نواب عباس میرزا پسر محمد شاه قاجار از هفت مسأله
 18. رساله جواب حاج عباس بهبهانی
 19. رساله جواب آقا عبدالله از اصفهان
 20. رساله جواب شیخ عبدالعلی بحرانی
 21. رساله جواب شیخ عبدالعلی طبسی
 22. رساله جواب ملا عبدالکریم کوهبنانی در عدد شهر رمضان
 23. رساله جواب حاج ملا عبدالکریم کوهبنانی از شهر حدیثی
 24. رساله جواب آقا علی حکمی رشتی
 25. رساله جواب آخوند ملا علی‌اکبر لاری
 26. رساله جواب میرزا علی‌نقی هندی
 27. رساله جواب غلام‌شاه خان والی کردستان
 28. کشکول
 29. رساله جواب میرزا محمد پسر ملا عبدالله اصفهانی
 30. رساله جواب ملا محمد نهبندانی
 31. رساله جواب ملا محمد نجف‌آبادی اصفهانی
 32. رساله جواب ملا محمد قره‌داغی
 33. رساله جواب شیخ محمد بحرانی از پنج مسأله
 34. رساله جواب آخوند ملا محمدجعفر کازرونی
 35. رساله جواب شیخ محمدجعفر قزوینی از شش مسأله
 36. رساله جواب ملا محمدجواد قزوینی
 37. رساله جواب حاج محمدصادق از ١١ مسأله
 38. رساله جواب حاج محمدصادق از چهار مسأله
 39. رساله جواب حاج محمدعلی رئیس از سه مسأله
 40. رساله جواب ملا محمدعلی دوانی از ٨٧ مسأله
 41. رساله جواب آقا محمدعلی رشتی
 42. رساله جواب میرزا محمود اصفهانی از دو مسأله
 43. رساله جواب حاج سید مصطفی کازرونی
 44. ملتقطات
 45. رساله جواب حاج ملا مهدی خراسانی
 46. رساله جواب حاج ملا مهدی طبرستانی
 47. رساله جواب آقا سید هدایت‌الله بن محمدسعید
 48. رساله همدانیه
 49. رساله جواب بعض اهل تهران از دو مسئله
 50. رساله جواب بعض طلاب از شش مسأله
 51. رساله در امر جن جواب بعض اخوان شیراز
 52. رساله جواب سؤالی از وجه ثیبوبت زوجه اول پیغمبر صلی الله علیه
 53. (ملحق‌) رساله جواب شخصی از دو سؤال
 54. (ملحق‌) مرقومه در شرح حدیث اسلام ابوطالب

منصف

یک دوستار آل محمد علیهم السلام که سعی بر نگاه منصفانه دارد

شما ممکن است این را هم بپسندید

۴ دیدگاه‌

 1. صالح گفت:

  سلام. از کجا و چطوری میشه کتابهای اقای بزرگوار رو تهیه کرد؟ من فعلا ترجمه کتاب تقلید را میخواهم.

  • منصف گفت:

   سلام علیکم.. تا ۲۳ اردیبهشت فرصت دارید که از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مجموعه مکارم الابرار ایشان را تهیه کنید..
   غیر از این مجموعه فعلا دسترسی به کتب ایشان نیست مگر اینکه از سایر شیخیه امانت بگیرید.
   البته بعضی از کتب ایشان به صورت آنلاین در وبسایت الابرار و همین وبسایت موجود است.

 2. صالح گفت:

  سلام بنده توان خرید کتابها را ندارم چون گران است برای بنده. از همین سایت یا سایت الابرارسعی میکنم بر دارم و پرینت بگیرم اگر چه کار سختی است و واقعا چون پی دی اف نیست کار را خیلی دشوار میکند.. کاش کتابها را بصورت پی دی اف در سایت میگذاشتند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *