عقل, درک عقل, حواس ظاهری, حواس باطنی, اصول فقه

درک عقلی

پیش از این گفتیم که برای درک و دریافت صورت های خارجی اشیاء در عالم اعراض باید از مشاعر و حواس پنجگانه ظاهری خود استفاده کنیم و برای ثبت و ضبط و پردازش اطلاعات حاصل از حواس ظاهری نیازمند حواس باطنی هستیم.

یکی از حواس پنجگانه باطنی عقل بود که معنی و مفهوم اشیاء را به تنهایی و کامل درک میکرد و به نسبت ها و اعراض و جزییات کاری نداشت.

عقل نسبت به اشیاء احاطه کامل از همه جهات داشته و اعراض در مقابلش حاجب نیست. مثلا به معنی انسان آگاهی دارد بدون در نظر گرفتن اسم و شکل و رنگ و جنسیت و غیره… لذا حتی قبل از ایجاد اشیاء نیز به آن علم دارد. عالَمی که این معانی وجود داشته و عقل در آنها سیر میکند را عالم دهر میگویند.

با این حال درک عقل مطلق بوده و به جزئیات اشیاء که به وسیله اعراض ایجاد میشوند نمیتواند آگاهی پیدا کند مگر با اسباب و آلات خود که همان حواس ظاهری و باطنی باشند.

منصف

یک دوستار آل محمد علیهم السلام که سعی بر نگاه منصفانه دارد

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *