فساد در دنیا, علامات عام ظهور, علامات ظهور امام زمان, علامات ظهور, ظهور, ظلم, جور, امام عصر, امام زمان ع, آخر الزمان

نشانه های عام ظهور امام عصر عج

چند وقت پیش مطالبی پیرامون تطبیق انسان و عالم منتشر کردم و در آخر به اینجا رسیدیم که عالم به بلوغ خود نزدیک شده و با ظهور امام عصر عج آفتاب عقل بر عالم تابیده و به بلوغ خواهد رسید.

در ادامه عرض میکنم، برای بلوغ انسان نشانه های عامّی است که به علت تزاید قوت و شعور، و نبود عقل ظاهر شده و باعث زیاد شدن شرّ و فساد و حرکات جاهلانه اش می شود. و همچنین نشانه های خاصی مانند احتلام و روییدن مو و تغییر صورت و مانند آن دارد.

پس همینطور نزدیک شدن بلوغ عالم نیز دارای نشانه های عامی است که به طور کلی عبارت است از زیاد شدن فساد ها و ظلم و جور ها و علامات خاصی است که در آسمان و زمین ظاهر خواهد شد. و این نشانه ها و علامات را ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین از فضل و رحمت خود برای شیعیان بیان کرده اند تا هنگام فرارسیدن ظهور آن حضرت، با دیدن آن علامات شکی در امام خود نکنیم.

نشانه های عام ظهور

همانطور که گفتیم نشانه های عام ظهور اثر زیاد شدن قوت ظاهری و حیله ها و تجربه ها در سنین مراهقه اوست، در حالی که نور عقل از پشت ابر خارج نشده و بر مردم نتابیده و همچنان شیاطین عادات و طبیعتها و شهوتها و غضبها بر مردم حاکم است.

در این زمان طفل عالم بواسطه استقلال رأیی که پیدا کرده شروع به سرپیچی از خیرخواهی های پدر و مادر که حجج الهی هستند میکند و آنها را نشنیده گرفته و شعور خود را بیشتر از آنها میپندارد و در دل یا زبان آنها را استهزاء میکند. و بدین واسطه عاداتی که به اسم دین داشته یا آنچه غیر مستقیم مانند انسانیت ، شرافت، حقوق بشر و مانند آن را که غیر مستقیم از اهل دین گرفته بود را یکی یکی از دست میدهد، و نتیجه این امور، دنیایی میشود که در حال حاضر شاهد آن هستیم.

کافی است به آمار جرم و جنایت که سال به سال رو به افزایش است نظری انداخته، و به رفتار مردم نگاه کنیم که رحم و شفقت و حق‌شناسی و سایر اخلاق حسنه روز بروز کمتر شده و همه به دید معامله با نزدیک ترین افراد خود رفتار میکنند.

و میبینیم که همّ خود را در هیجان طبایع حیوانی قرار داده اند، تا شهوت ران بهتر شهوت رانی کرده و غضب کننده بهتر غضب خود را بروز دهد، همانطور که میبینیم چگونه با فیلم ها و اسباب و آلات و غیره… انحرافات جنسی را به هیجان می آورند و سعی در گسترش و قانونی و عادی کردن آنها میکنند، یا انواع بازی ها و فیلم های خشونت آمیز را گسترش میدهند و انواع مواد روان گردان را در اختیار عموم قرار میدهند.

و چگونه دختران و پسران را بهم آمیخته‌اند و میلیون ها فرزند نامشروع ببار می آورند و با تجویز سقط جنین علاج فاسد را به افسد میکنند.

و از این فساد هاست که خداوند خلق را گرفتار جنگ و نا امنی ها، خشک سالی ها و سیل ها، زلزله ها و سونامی ها و سایر بلایای طبیعی و غیر طبیعی میکند که تمامی بلاد به آنها دچار شده اند و همه اثر وضعی اعمال خود ایشان است.

همچنین همه علم ها و هوش ها را در راه گسترش ظلم و فساد بکار میبرند، علم اقتصاد میخوانند که جیب نادانترها را چگونه خالی کنند و صنعت خود را در راه ساختن انواع سلاحهای مخوفی بکار میبرند که با هر یک جماعت بیشتری را بکشند و یا با داشتن آنها ضعفا را تهدید کنند که تحت فرمان آنها باشند و ابرقدرت ها کشور های کوچک را بهم می اندازند و از آن سلاحها بین ایشان پخش میکنند تا به جان هم افتاده و خون یکدیگر را بریزند، و به عوض، مواد خامی را که تنها داشته و دسترنج آن ملل ضعیف است دریافت کرده و ساخته های خود را با نام تکنولوژی به قیمت گزافی دوباره به آنها میفروشند و باز به وسیله همان تکنولوژی ها، حتی قدم و نفس ملت ها و دولت ها را تحت نظر میگیرند. البته گمان نکنید که کشور های ضعیف بهتر از ابر قدرت ها هستند. اینها هم اگر دستشان برسد همان معامله را با ضعیفتر از خود میکنند.

همچنین مردم این کشورها نیز مجذوب و مرعوب مردم آنها بوده و وقتیکه می بینند بقوه و قدرت و علم آنها نمیرسند با نهایت ضعف نفس، سعی دارند که خود را بشکل آنها درآورند، و هیچ کار قبیحی نیست که یک خارجی در آن سر دنیا کرده باشد و در اینجا مد روز نشود و هر مزخرفی که در آن سر دنیا میگویند برای اینها مثل وحی منزل میشود، و عقل و ادب و رسوم خود را با آنان تنظیم میکنند.

و از این مردم عده ای عَلَم دین را نیز برداشته و سعی بر تفسیر و توجیه دستورات اسلام بر شیوه رسوم غربی ها میکنند، و عمل آنها را نمونه قرار داده و علم را علم آنها میدانند و منطق را منطق آنها میدانند و احکام اسلام را منحصر به احکامی ظاهری دانسته که به اجبار انجام میدهند و تازه همان احکام را هم میگویند باب علم به آنها بسته است و خود را شریک خدا و پیغمبر دانسته و گمان های خود را به عنوان دین معرفی کرده و خلق را بعمل کردن بگمان خود میخوانند.

این ها همه گوشه هایی از  ظلم و فسادی است که عالم را فرا گرفته و اگر بخواهیم همه را بیان کنیم، کتاب ها باید نوشت. و آنقدر مشهود و ملموس است که هر کسی به آن پی میبرد، لذا جای طولانی کردن متن با این حرف ها نیست و بهتر است حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله را بخوانیم که مرحوم کرمانی اع در ارشادالعوام ذکر کرده اند.

از جابر بن عبدالله انصاری که گفت حج کردم با رسول خدا حجهالوداع را پس چون واجبات حج را تمام فرمود آمد که کعبه را وداع کند حلقه در خانه را گرفت و به صدای بلند فرمود: ایها الناس پس اهل مسجد و اهل بازار جمع شدند.

پس فرمود بشنوید که من می‏گویم آنچه بعد از من خواهد شد و شاهد به غایب برساند پس گریست رسول خدا تا آنکه مردم به سبب گریه او گریستند پس چون ساکت شد از گریه خود فرمود: بدانید خدا رحمت کند شما را که مَثَل شما امروز مثل برگی است که هیچ خار ندارد تا صد و چهل‌سال پس بعد از آن می ‏آید خاری و برگی تا صدسال پس بعد از آن می‏آید خاری که هیچ برگ ندارد تا آنکه دیده نشود در آن عصر مگر پادشاهی جورکننده و غنیی بخیل یا عالمی که راغب در مال باشد یا فقیری دروغگو یا پیری فاجر یا طفلی بی‏حیا یا زنی بی‏عصمت پس گریست رسول خدا.

پس برخاست سلمان فارسی; و عرض کرد یا رسول الله خبر دهید ما را که کی می‏شود این حکایت؟

فرمود ای سلمان وقتی که علما کم شوند و قراء بروند و قطع کردید زکوه را و ظاهر کردید منکر را و صدای شما در مسجدها بلند شد و دنیا را بالای سر و علم را زیر پا قرار دادید و دروغ را حدیث خود و غیبت را میوه خود و حرام را غنیمت خود دانستید، رحم نکند بزرگ شما کوچک شما را و توقیر نکند کوچک شما بزرگ شما را پس در آن وقت نازل می‏شود لعنت بر شما و گردانیده می‏شود جنگ شما میان خودتان یعنی بایستی که با دشمن جنگ کنید با خود جنگ می‏کنید و باقی می‏ماند دین در میان شما محض لفظی به زبان شما.

پس چون این خصلتها پیدا کردید منتظر باشید بادی را یا مسخی را یا فرودآمدن سنگ بر سرتان را و تصدیق این معنی در قرآن است که فرموده قل هو القادر علی ان‏ یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الایات لعلهم یفقهون. یعنی بگو ای پیغمبر به مردم که خدا قادر است بر اینکه بفرستد بر شما عذابی از بالای شما یا از زیر پای شما یا بگرداند شما را متفرق و بچشاند بعضی را جنگ بعضی یعنی بعضی را بر بعضی مسلط کند ببین ای پیغمبر که ما چگونه آیات قرآن را از برای مردم ظاهر می‏کنیم شاید ایشان بفهمند.

پس جماعتی از اصحاب برخاستند و عرض کردند یا رسول الله خبر دهید به ما که کی این حکایتها خواهد شد؟

فرمودند وقتی که نماز را تأخیر اندازند و متابعت شهوت کنند و قهوه ‏ها بخورند (و ظاهرا مراد از قهوه شراب باشد چرا که یک نوع از شراب را قهوه می‏گویند) و پدران و مادران را فحش گویند تا آنکه حرام را غنیمت شمرند و زکوه را غرامت دانند و مردان اطاعت زنان کنند و همسایه را جفا کنند و رحم را قطع کنند و رحم بزرگان تمام شود و حیای کوچکان برطرف شود و بناهای محکم کنند و بندگان را ظلم کنند و به هوای خود شهادت دهند و حکم به جور کنند و شخص فحش دهد پدر خود را و حسد برد برادر خود را و شرکاء به خیانت سلوک کنند و وفا کم شود و زنا بسیار شود و زینت کنند مردان به لباس زنان و زینت کنند زنان به لباس مردان و جامه حیا را افکنند و کبر در دلها نفوذ کند مانند زهر در بدن و نیکی کم شود و گناهان آشکار شود و امور عظیمه را خوار شمرند و طلب مدح کنند به واسطه مال و مال را در غنا خرج کنند و به دنیا مشغول شوند و از آخرت باز مانند و ورع کم شود و طمع بسیار و هرج و مرج باشد و مومن ذلیل و منافق عزیز باشد مسجدها معمور باشد به اذان و دلهاشان خالی باشد از ایمان به جهت آنکه به قرآن استخفاف کنند و به مومن از اهل آن زمان هر جوره خواری برسد پس در آن وقت می‏بینی رویشان را روی آدمیزاد و دلشان را دل شیاطین کلامشان شیرین‏تر از عسل باشد و دلهاشان تلخ‏تر از حنظل گرگانی باشند که بر آنها لباس باشد.

آن وقت روزی نمی‏شود مگر آنکه خدا به ایشان می‏گوید آیا به من مغرور می‏شوید یا بر من جرأت می‏کنید آیا گمان کردید که شما را عبث آفریدم و شما به سوی من برنمی‏گردید پس قسم به عزت خودم و جلال خودم اگر نه کسانی بودند که مرا می‏پرستیدند از روی اخلاص احدی از عاصیان را طرفهالعینی مهلت نمی‏دادم و اگر ورع صاحبان ورع نبود هرآینه از آسمان قطره‏ای نازل نمی‏کردم و از زمین برگی سبز نمی‏کردم وا عجباه از قومی که خدایان ایشان اموال ایشان است و آرزوهای ایشان طولانی است و اجلهای ایشان کوتاه و ایشان طمع دارند در مجاورت مولاشان و به این مقام نمی‏رسند مگر به عمل و عمل تمام نمی‏شود مگر به عقل.       تمام شد حدیث شریف.

در این زمان عجبی از این حدیث و سایر اخبار مانند آن که ذکر علامات عام ظهور امام عصر را میکنند نمیکنیم، چرا که فقره فقره آن را به عینه مشاهده کرده و با آنها درگیریم. و جای خوشحالی دارد که دنیا نزدیک به بلوغ شده و ظهور امام علیه السلام نزدیک است.

چرا که طولی نمیکشد مردم میفهمند این راهی که میروند جز فساد و نابودی چیزی در آن نیست و مضرات آنرا بچشم خواهند دید، و چنان عرصه بر آنها تنگ میشود که بالاخره از این رویه ای که دارند روگردان میشوند و در پی کسی میگردند که از این ورطه آنها را نجات دهد و آن وقت است که موم شعور آنها ذوب شده و شروع بدود کردن کرده و مستعد مشتعل شدن به آتش عقل است و در آنوقت است که حضرت حجت عجل الله فرجه از پرده غیبت بیرون می آیند و اظهار امر خود را میفرمایند و همه نفوس مستعده را به آتش عقل مشتعل میکنند. و آنچه را که از این عالم به صورت چرک و مرض خود باقی میماند، فصد خواهند کرد.

این بود خلاصه ای از علامات عامه ظهور صاحب الامر علیه السلام و نشانه های عام بلوغ عالم. انشاء الله در مطالب آتی به علامات خاص ظهور آن حضرت خواهیم پرداخت.

منصف

یک دوستار آل محمد علیهم السلام که سعی بر نگاه منصفانه دارد

شما ممکن است این را هم بپسندید

۴ دیدگاه‌

  1. صالح گفت:

    سلام. متاسفانه پی دی اف ها به ایمیل ارسال نمیشه. تا الان پی دی افی برای بنده نیامده

  2. صالح گفت:

    زیر هر مطلب که شما قرار دادید تو سایت مثل همین مطلب نشانه های عام ظهور انتهای این مطلب در سمت چپ یه دایره ی قرمز رنگ هست که توش علامت پی دی اف هست که ظاهرا شما قرارش دادید تا بتونیم همین مطلب رو بصورت پی دی اف دریافت کنید. حالا وقتی میریم روش میگه ادرس ایمیل رو وارد کنید تا پی دی اف به ایمیلتون فرستاده بشه که من ادرس رو دادم اما ایمیلی نیامده برام.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *