مه بانگ از دیدگاه حکمت, تطبیق, بیگ بنگ از دیدگاه حکمت, بیگ بنگ

نظریه بیگ بنگ – قسمت اول: تطبیق

بیگ بنگ یا مه بانگ، نظریه پذیرفته شده ای در بین دانشمندان امروزی است که میگوید: جهان ابتدا یک توده متراکمی بوده که بر اثر یک انفجار بزرگ ذرات آن پراکنده شده و ابتدای انبساط عالم شد.

این نظریه نسبت به سایر نظریاتی که میخواهد پیدایش عالم جسم را توجیه کند، به حقیقت نزدیک تر است اما نه با جزئیاتی که بیان میکنند. حال در سلسله مطالبی به بررسی این نظریه پرداخته و با ذکر ادله حِکمی مبتنی بر آیات و احادیث، کیفیت پیدایش عالم جسم را بیان میکنیم.

خداوند میفرماید: مٰا تَرىٰ فِی خَلْقِ اَلرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰاوُتٍ و امیر المؤمین علیه السلام میفرماید اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوی العالم الاکبر. و همانطور که بار ها گفته ایم کلیات عالم صغیر و کبیر یکی است و حکیم با نظر کردن در هر کدام میتواند به کلیات احوال دیگری مطلع شود.
حال انسان را میبینیم که ابتدای خلقت او از نطفه ای است که با چشم دیده نمیشود، چنانکه خداوند میفرماید أَ وَ لَمْ یَرَ اَلْإِنْسٰانُ أَنّٰا خَلَقْنٰاهُ مِنْ نُطْفَهٍ. و آن نطفه در آبی در ظلمات قرار میگیرد که طی مراحلی به مرور رشد کرده و به اعضاء و اجزاء او افزوده میشود. تا جایی که دارای صد ها عضو و هزاران رگ و پی و میلیارد ها سلول شده و خلق کاملی پدید می آید.

سپس به حیوان نگاه میکنیم و میبینیم که پستاندارانشان به مانند انسان از نطفه ای ایجاد شده و به همین صورت در رحمی قرار گرفته و کامل میشوند. پرندگان و خزندگان و حشرات نیز همین مراحل را طی میکنند، با این تفاوت که رحمشان داخل تخمی خارج از بدن مادر است.

سپس به گیاهان مینگریم که باز هم درخت عظیمی با صد ها شاخ و برگ از درون دانه ای  بیرون می آید، و به قول خداوند کَمَثَلِ حَبَّهٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنٰابِلَ .

حال با نگاهی که به نفس خویش و سایر مخلوقات داشتیم درمیابیم که هیچ بُعدی ندارد که خداوند تمام این عالم جسم را نیز اینگونه آفریده و ابتدای آن را از ذره ای متراکم به مانند نطفه خلق نموده و سایر بی نهایت اجزاء هستی را به مرور، طی مراحلی از آن نطفه خارج کرده باشد.

این مطلب را جهت تقریب ذهن شما نوشتم و انشاء الله در مطالب بعدی به ذکر جزئیات بیشتری از کیفیت ابتدای خلقت، مبتنی بر آیات و روایات خواهیم پرداخت.

منصف

یک دوستار آل محمد علیهم السلام که سعی بر نگاه منصفانه دارد

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *