پرسش و پاسخدسته بندی: شیخیهزعامت زن بر شیخیه
از طریق تلگرام 2 هفته پیش پرسیده

با سلام
آیا امکان دارد که یک زن زعیم شیخیه بشود

1 پاسخ
منصف 2 هفته پیش پاسخ داده

سلام علیکم خداوند میفرماید الرجال قوامون علی النساء و پیامبر ص در حدیثی لعن فرموده اند قومی را که زن بر ایشان حکومت کند و در حدیثی فرموده اند لن یفلِح قوم ولّوا امرهم إمرأه.. و از نشانه های بد آخر الزمان است که بزرگی به زن ها میرسد
خلاصه از حکمت و شرع نیست که زن حاکم امیر و زعیم شود، و قطعا در شیخیه چنین نخواهد شد.