پرسش و پاسخدسته بندی: اعتقادیسر دعا برای دیگران
از طریق تلگرام 2 هفته پیش پرسیده

باسلام والتماس دعا، من معنی ونفهوم این حدیث شریف را میخواستم بدانم “عن رسول الله (ص): لیس شی‏ء أسرع اجابه من دعوه غائب لغائب‏.”

1 پاسخ
منصف 2 هفته پیش پاسخ داده

سلام علیکم
یعنی اینکه شخصی برای شخص دیگری دعا کند زودتر مستجاب می‌شود تا اینکه خودش برای خودش دعا کند.. و حکمت های بسیاری دارد از جمله اینکه هر شخص گناهانی با فکر و زبانش انجام داده و دعای چنین زبانی کمتر مورد استجابت قرار میگیرید اما هنگامی که شخص دیگری برای ما دعا کند ما با زبان او گناهی نکرده ایم فلذا بیشتر مورد استجابت قرار می‌گیرد از این جهت خداوند به حضرت موسی فرمود که دعا کن با زبانی که گناه من را نکرده باشد..
و حکمت دیگرش این است که با دعا برای مومنین رعایت حقوق اخوان را کرده ایم و خود این عمل موجب ثواب بیشتر و تاثیر بیشتر در استجابت دعا است.