پرسش و پاسخدسته بندی: اعتقادیمستنداتی برای مقامات چهارگانه ائمه علیهم السلام
از طریق تلگرام 2 هفته پیش پرسیده

سلام علیکم 
این که فرمودید مقامات اهل بیت سلام الله علیهم چهار تا(بیان،معانی،ابواب و امامت) هستند مستندش کجا و کدام احادیث هستند؟البته مقام امامت را در احادیث دیده ام.
اگر منبع و کتاب خاصی که مفصل و مستند توضیح داده باشد لطفا معرفی کنید.

1 پاسخ
منصف 2 هفته پیش پاسخ داده

سلام علیکم و رحمه الله
برای هر کدام از مقامات مذکور احادیث بسیاری است که مرحوم کرمانی اعلی الله مقامه در جلد سوم ارشاد العوام و جلد دوم فطره السلیمه مفصلا به آن پرداخته اند ..
اما بطور اختصار چند نمونه ذکر میکنم..
۱- حدیث امام صادق علیه السلام است که فرموده اند یا جابر علیک بالبیان و المعانی قال قلت و ما البیان والمعانی قال علیه السلام اما البیان فهو ان تعرف ان الله سبحانه لیس کمثله شیئ فتعبده ولا تشرک به شیئا و اما المعانی فنحن معانیه.
۲- به جابر فرموده اند المعرفه اثبات التوحید اولا ثم معرفه المعانی ثانیا ثم معرفه الابواب ثالثا ثم معرفه الامام رابعا الی ان قال علیه السلام یا جابر تدری ما اثبات التوحید و معرفه المعانی اما اثبات التوحید فمعرفه الله القدیم العامه الذی لاتدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر و هو غیب باطن لاتستدرکه کما سنذکره کما وصف به نفسه و اما المعانی فنحن معانیه و ظاهره فیکم اخترعنا من نور ذاته و فوّض الینا امور عباده.
در احادیث فوق مقام معانی مشخص است‌، اما در مقام بیان، وقتی معرفت گفته میشود لذا همان نیز مقام عالی ائمه علیهم السلام است چرا که معرفت بر خداوند واقع نمیشود چنانکه امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند کل معروف بنفسه مصنوع و کل قائم فی سواه معلول و میفرمایند کلما میّزتموه باوهامکم فی ادق معانیه فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم و همچنین توضیحات و شواهد بسیار دیگری از آیات و روایات میفرمایند از جمله حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انا من الله و الکل منی یا حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام انا ذات الذوات انا الذات فی الذوات للذات و فرمودند ظاهری امامه و وصیه و باطنی غیب ممتنع لایدرک و قال انا المعنی الذی لایقع علیه اسم و لا شبه.
و اما مقام ابواب و امامت هم که واضح است.
بیش از این بخواهید باید خودتان مراجعه کرده و بخوانید، زیرا تمام آنچه فرموده اند در این مقال نمیگنجد.