پرسش و پاسخدسته بندی: اعتقادیمقام بشریت ائمه علیهم السلام
از طریق تلگرام 2 هفته پیش پرسیده

سلام سوالی  از کتاب ارشاد داشتم که در فصلی که چهارمین مقام نبی اکرم ص یعنی مقام رسالت را توضیح میدهند، مرحوم کرمانی اع  توضیح میدهند که ائمه در مقام بشریت متوجه به همه جهت نمی باشند و درهمه جا نیستند و در هر لحظه عالم به ماکان و یکون نیستند و باید از عالم روح به مقام بدن ایشان به تدریج وحی و الهام شود. لطفا این بحث را بیشتر توضیح دهید.

1 پاسخ
منصف 2 هفته پیش پاسخ داده

سلام علیکم
ائمه علیهم السلام در مقام جسمانیت عرضیشان محدود به حدود جسم میباشند و همانطور که مرحوم کرمانی اع میفرمایند در یک لحظه توجه به همه چیز ندارند بلکه باید به هر چیزی که خواستند توجه کرده و بخواهند که بدانند و خواهند دانست