پرسش و پاسخدسته بندی: اعتقادیوظیفه ابواب ائمه علیهم السلام
از طریق تلگرام 2 هفته پیش پرسیده

سلام
درباره باب هر کدام از  ائمه علیهم السلام بفرمایید که آیا این بزرگواران باب مطلق ظاهر و باطن هر کدوم از حضرات هستن و واسطه فیض؟
یا فقط محل رجوع مردم درباره ظاهر شرع بودن؟

1 پاسخ
منصف 2 هفته پیش پاسخ داده

سلام علیکم
دقیقا برعکس مطلبی که فرمودید، این ابواب محل رجوع مردم نبودند چرا که رجوع مردم به تمام روات و علماست.
ابواب چه در زمان‌ حضور ائمه علیهم السلام و چه در زمان غیبت و چه در زمان ظهور، بصورت باطنی فیوضات را از امام وقت گرفته و به سایر عالم نفس می‌رساند و در ظاهر محل رجوع سایر نقبا هستند نه همه مردم.