پرسش و پاسخدسته بندی: شیخیهکت و شلوار پوشیدن در شیخیه
از طریق تلگرام 2 هفته پیش پرسیده

با عرض سلام 
لطفا بفرمایید که فلسفه کت شلوار پوشیدن در بین افراد شیخیه چیست؟

1 پاسخ
منصف 2 هفته پیش پاسخ داده

سلام علیکم
بزرگان شیخیه امر خاصی در مورد کت و شلوار نکرده اند اما از زمان خود مرحوم کرمانی اعلی الله مقامه تا حال چنین مرسوم بوده و میفرمودند که برعکس صوفیه، بخاطر شخصیت دادن و ادب و احترام و دستور اسلام، شیخیه به تمیز و بهترین لباس ها ملبس باشند مخصوصا در مسجد و مجالس مربوط به ائمه علیهم السلام و دیدار اخوان و بزرگان..
در حال حاضر هم بهترین و متشخص ترین لباس کت و شلوار است، از این جهت اکثر افراد عادی کت و شلوار میپوشند.