برچسب: اعتقادات

معلول, مخلوق, محتاج, علت, خالق, حادث, چرخه طبیعت, اعتقادات ۰

احتیاج در جمیع موجودات و حوادث

پیش از این ثابت شد که تمامی مخلوقات حادث و مرکبند، لذا لازم است ایجاد کننده ای ، مؤلفی و مفسدی داشته باشند و قطعا خودشان نمیتوانند مکون و مفسد خود باشند، زیرا قبل از ایجاد...

نظریات شاخص مکتب شیخیه در مسائل اعتقادی ۴

نظریات شاخص مکتب شیخیه در مسائل اعتقادی

اختلافات نظری که شیخیه با سایر علما در معارف و حکمتها دارند از قبیل معاد و معراج و بعض فضائل ائمه و بزرگان که بر پاره ای از طبایع قدری ثقیل میآید ، اولا...

محمد کریم خان کرمانی, شیخیه, شیخ احمد احسایی, سید کا, اعتقادات, اصولی, اخباری ۹

معرفی مکتب شیخیه (قسمت اول )

شیخیه نام جماعتی از مسلمانان شیعه مذهب است که بجهت پیروی از عالم بزرگ شیعی مرحوم شیخ احمد بن زین الدین احسائی باین اسم نامیده شده اند . عقاید شیخیه همان عقاید شیعه جعفری...