برچسب گذاری توسط: اعتقادات

معلول مخلوق محتاج علت خالق حادث چرخه طبیعت اعتقادات ۰

احتیاج در جمیع موجودات و حوادث

پیش از این ثابت شد که تمامی مخلوقات حادث و مرکبند، لذا لازم است ایجاد کننده ای ، مؤلفی و مفسدی داشته باشند و قطعا خودشان نمیتوانند مکون و مفسد خود باشند، زیرا قبل از ایجاد...

نظریات شاخص مکتب شیخیه در مسائل اعتقادی ۰

نظریات شاخص مکتب شیخیه در مسائل اعتقادی

اختلافات نظري كه شيخيه با ساير علما در معارف و حكمتها دارند از قبيل معاد و معراج و بعض فضائل ائمه و بزرگان كه بر پاره اي از طبايع قدري ثقيل ميآيد ، اولا...

محمد کریم خان کرمانی شیخیه شیخ احمد احسایی سید کا اعتقادات اصولی اخباری ۴

معرفی مکتب شیخیه (قسمت اول )

شيخيه نام جماعتي از مسلمانان شيعه مذهب است كه بجهت پيروي از عالم بزرگ شيعي مرحوم شيخ احمد بن زين الدين احسائي باين اسم ناميده شده اند . عقايد شيخيه همان عقايد شيعه جعفري...