برچسب گذاری توسط: افلاک

نور نجوم لطیف کواکب کثیف ستارگان رنگ چگونه ستارگان را میبینیم چگونه افلاک را میبینیم جسم افلاک ۰

چگونگی رؤیت اجسام لطیف

جنس چشم از خاک بوده و دارای لطافت نیست، لذا توانایی دیدن اجسام لطیف تر از خود (هوا،آتش،افلاک) را به علت عدم مناسبت ندارد، مگر اینکه اجسام لطیف مجانس و آمیخته به اجسام کثیف...

مشاعر روح حیوانی روح ده قبضه حواس باطنی جسم الانسان خلق من شأن الدنيا و شأن الآخرة افلاک اسطقس اجسام ۰

ماده حواس ظاهری و باطنی

همانطور که گفتیم مولود اصلی افلاک و عناصر، انسان است و سایر موجودات نواقص و سقط شده هایی از نکاح این دو است. و در این ترکیب (فی ما بین افلاک و عناصر) نه قبضه...

نکاح عالم نطفه نبات مهر السنة معنی مخلقة و غیر مخلقة معنی اسطقس مضغه مرکبات عناصر اربعه علقه عظام طب حیوان حقایق الطب جماد انسان افلاک اسطقسات اسرار طب اجسام ۰

ازدواج افلاک و عناصر و اولاد آنها

اسطقس لغتی یونانی است که به اصل شیئ گفته میشود به طوری که قیام اجزاء تشکیل دهنده شیئ به آن وابسته است. اسطقسات مرکبات سفلیه، عناصر اربعه (آتش،هوا،آب،آتش) میباشند. زیرا این عناصر مرتبه های ظاهر اثر بوده و جهت...

نور مریخ مبدأ ظهور زمین زحل رنگ خورشید افلاک ۲

همجنس بودن نور و رنگ

پیش از این گفتیم که نور، سبب ظهور و تقویت رنگ می باشد و بالعکس، رنگ نور را ضعیف کرده و از او رنگ میگیرد. این تأثیر و تأثر متقابل بخاطر این است از یک...