اسرار شهادت امام حسین علیه السلام از قرآن کریم – قسمت آخر

در قسمت اول اشاره کردم که اصل و کمال بندگی و خضوع و خشوع را سید الشهدا علیه السلام بجا آورده و بدین سبب نسبت به جمیع بندگان خداوند ابوّت و پدری داشته و...