برچسب: حقیقت رنگ

یاقوت الحمرا, نور و رنگ, ماهیت رنگ, رنگ اشیاء, دلایل محسوس, حقیقت رنگ ۴

دلایل محسوس در اثبات وجود رنگ

همانطور که در هفته پیش گفتیم، نظریات دیگران در مورد رنگ بر این اساس است که رنگ به ذاته حقیقتی ندارد و نور است که باعث ایجاد آن در اجسام میشود و نظر مرحوم محمد کریم...

یاقوت حمراء, نور, محمد کریم خان کرمانی, رنگ, دیدن, حقیقت رنگ ۰

حقیقت رنگ چیست؟

از مواردی که مرحوم محمد کریم خان کرمانی اع بر خلاف نظر اکثریت حرف تازه ای زده اند، تعریف ایشان از حقیقت رنگ است که نظریه خود را با دلایل علمی و شواهدی از...