برچسب گذاری توسط: معراج

معراج لولا الحجه لساخت الارض باهلها کیفیت غیبت امام زمان ع غیبت امام شیخیه باقری سِرَاجًا مُنِيرًا خلع جسد عنصری جسم امام جسد امام بهم ملأت سمائک و ارضک بکم تحرکت المتحرکات و سکنت السواکن بدن امام اینما تولوا فثم وجه الله اول ما خلق الله اعتقاد شیخیه در مورد غیبت امام زمان ع ابدان معصومین ۸۲

بحث بدن امام علیه السلام

از مباحث نظری که در بین عده ای از شیخیه مورد بحث قرار گرفته و مورد اختلاف است بحث جسم مقدس معصومین علیهم السلام و چگونگی غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه میباشد....

هورقلیا معراج معاد محمد کریم خان کرمانی عالم هورقلیا عالم مثال شیخیه شیخ احمد احسایی جسم اصلی جابلقا جابلسا ۲

هورقلیا چیست؟

هورقلیا کلمه ای است که برخی قشرییون معاندی که حتی از حکمت و فلسفه خودشان هم خبری ندارند به گوششان کلمه جدیدی آمده و بخاطر آن به رد و تمسخر و تکفیر مشایخ شیخیه روی آورده...

نظریات شاخص مکتب شیخیه در مسائل اعتقادی ۴

نظریات شاخص مکتب شیخیه در مسائل اعتقادی

اختلافات نظری که شیخیه با سایر علما در معارف و حکمتها دارند از قبیل معاد و معراج و بعض فضائل ائمه و بزرگان که بر پاره ای از طبایع قدری ثقیل میآید ، اولا...