آیا واقعه کربلا قسمت الهی بود؟

پیش از این در اسرار شهادت امام حسین علیه السلام چنین بیان نمودم که جریان کربلا عهد معهودی از عالم ذر بوده و از پیش تعیین شده بود، اما ممکن است چنین برداشت نموده...