کتب متفرقه مربوط به شیخیه

کتب متفرقه از علمای شیخیه و محققین

 

نام کتابموضوعنویسنده
الفهرست (جلد اول)شرح حال مشايخ شيخيهمرحوم ابوالقاسم خان ابراهیمی
الفهرست (جلد دوم)فهرست کتب مشایخ شیخیهمرحوم ابوالقاسم خان ابراهیمی
  مكتب شيخي ، از حكمت الهي شيعينوشته فیلسوف بزرگ غربی در مورد شیخیههانری کربن
تذکرة الاولیاشرح احوال مرحوم حاج محمد کریم خان کرمانی اعمرحوم میرزا نعمت الله رضوی
وحدت ناطقبرای تحقیق پیرامون نظریه وحدت ناطقمرحوم محمد خان کرمانی
مرحوم ابوالقاسم خان ابراهیمی
رد وحدت ناطقبرای تحقیق پیرامون رد نظریه وحدت ناطقمرحوم محمد باقر همدانی
شعرای مکتب
دیوان غزلیات فنا به سه زبان فارسی، عربی و ترکیمرحوم میرزا عبد الرسول زنوزی
دیوان مراثی فنادر مصایب حضرت سید الشهدا علیه السلام و اهل بیتشمرحوم میرزا عبد الرسول زنوزی
دیوان آتشکدهمتخلص به نیرمرحوم میرزا محمد تقی مامقانی