دسته: حکمت

مطالب در مورد مواضع مرحوم محمد کریم خان کرمانی در حکمت ( فلسفه ) و نظریات و مطالبی که بیان فرموده اند

ماه, زنده بودن آسمان ها, خورشید, تسبیح آسمان و زمین, تاثیر افلاک, افلاک ۰

زیست فرا زمینی قسمت دوم – حیات افلاک

در قسمت اول مطلب زیست فرازمینی، گفتیم که زندگی در افلاک جریان دارد اما نه به شکل موجداتی تخیلی که در فیلم ها متصور میشوند، بلکه ساکنین آن ملائکه و دو پیامبر هستند که...

قطبیت, قطب عالم, قطب, دوائر خلقت, حکمت ۰

انواع قطب از نظر حکمت

از مباحث مطرح در حکمت بحث قطب و قطبیت است که در این مطلب به اختصار اشاره میکنم، و آن چه میگویم بابی از علم است که هزار باب از آن گشوده میشود، اگر...

معراج،معراج در شیخیه, کیفیت افلاک, خرق و التیام در افلاک, افلاک, آیا افلاک بسیطند؟ ۰

جسم فلکی

جسم فلکی نوع دیگری از جسم است که نه به غلظت اجسام عنصری بوده و نه بساطت هورقلیا را دارد. بلکه دارای لطافتی است هفتاد مرتبه لطیف تر از اجسام مصطلح عنصری. عده ای...

مقام مادر, کعبه و ولایت, کعبه و عرش, کعبه, عدد چهار, سر چهارگوشه بودن کعبه, سر ام القری, دحو الارض, اصول دین, اسرار کعبه, ارکان کعبه ۰

اسرار دحو الارض

بنای خلقت بر این است که در ظاهر، خلقت از مادر خارج شده و به ظهور برسد، کما اینکه در حقیقت مؤثر پدر بوده و مبدأ اصلی اوست. و این قانون همانطور که در...

نور السموات و الارض, نار, ماده و صورت, ماء, طبایع, دخان, جسم ۰

نظریه بیگ بنگ قسمت چهارم – دود و بخار

در مطالب قبل گفتیم، از آتشی که در جسم کلی در گرفت دودی برخواست که از آن آسمان ها خلق شد، چنانکه خداوند میفرماید ثُمَّ اِسْتَوىٰ إِلَى اَلسَّمٰاءِ وَ هِیَ دُخٰانٌ. یعنی: سپس آهنگ آفرینش آسمان...

خلقت عالم, خلقت در شش روز, خلقت آسمان و زمین, ایام هفته در خلقت, اسرار ایام هفته ۰

شش روز خلقت

خداوند در هفت جای قرآن، به مضمون اَلَّذِی خَلَقَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضَ فِی سِتَّهِ أَیّٰامٍ اشاره به این دارد که این آسمان و زمین را در شش روز آفریده. اما روز در معانی مختلفی بکار میرود....