برچسب گذاری توسط: شیخ احمد احسایی

نظر مرحوم قاضی در مورد شیخیه صفت شیخیه شیخ احمد احسایی سید علی قاضی و شیخ احمد احسایی ذات توحید عبادت توحید شیخیه تنزیه خداوند تعریف ذات و صفت اعتقادات شیخیه در خداوند اسماء و صفات خداوند ۱۶

تنزیه خداوند و پاسخی به مرحوم قاضی

چندی است که پیروان مسلک عرفان داستانی را از مرحوم قاضی برای بنده میفرستند که ایشان مرحوم شیخ احمد احسایی (اع) را نعوذ بالله مشرک خوانده و همین نقل قول از پیر خود را حجتی...

همدان ناصرالدین شاه قاجار ﻣﻼ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻠﻤﺎء مظفرالدین شاه قاجار محمد کریم خان کرمانی محمد علی شاه قاجار محمد شاه قاجار محمد خان کرمانی محمد باقر همدانی کرمان قاجار فتحعلی شاه قاجار ﻋﺒﺪاﻟﻌلی ﺧﺎن ادﻳﺐ اﻟﻤﻠـﻚ شیخیه و قاجاریه شیخیه شیخ احمد احسایی تهران ابراهیم خان ظهیر الدوله ۶

جایگاه شیخیه در دربار قاجار

مکتب شیخیه در دوران قاجار از نفوذ بالایی برخوردار بوده و علمای شیخیه نیز مورد توجه شاهان قاجار بودند. اولین سبب این محبوبیت، روابط خانوادگی و قرابت مرحوم محمد کریم خان کرمانی اع با...

فضائل ائمه غلو شیخیه شیخ احمد احسایی بالاسریه اعتقادات شیخیه ۰

آیا شیخیه در مورد ائمه غلو کرده و ایشان را خدا میدانند؟

از خصوصیات علمای شیخیه نسبت به دیگر شیعیان این است که در مورد فضائل ائمه اطهار علیهم السلام سعی بلیغی داشته و بیش از بقیه در این موضوع کار کرده اند. ایشان به مضامین...

هورقلیا معراج معاد محمد کریم خان کرمانی عالم هورقلیا عالم مثال شیخیه شیخ احمد احسایی جسم اصلی جابلقا جابلسا ۰

هورقلیا چیست؟

هورقلیا کلمه ای است که برخی قشرییون معاندی که حتی از حکمت و فلسفه خودشان هم خبری ندارند به گوششان کلمه جدیدی آمده و بخاطر آن به رد و تمسخر و تکفیر مشایخ شیخیه روی آورده...

معاد روحانی معاد جسمانی محمد کریم خان کرمانی شیخ احمد احسایی اتهام ۰

آیا شیخیه به معاد روحانی معتقدند؟

منکر بودن معاد جسمانی از دیگر اتهامات بی اساسی است که به شیخیه زده میشود کما اینکه خود مرحوم شیخ احمد احسایی اع دو رساله مجزا در مورد اثبات معاد جسمانی نوشته اند و...

محمد کریم خان کرمانی فقه امامیه شیخیه شیخ احمد احسایی اصولی اخباریه ۸

مکتب شیخیه اصولی است یا اخباری؟

در اول لازم است توضیح مختصری از آنچه که در این مطلب عنوان میکنیم بیان کنم تا همه بتوانند استفاده کنند. فقه امامیه یکی از مذاهب فقهی در اسلام است. این مذهب از آن...

محمد کریم خان کرمانی شیخیه شیخ احمد احسایی سید کا اعتقادات اصولی اخباری ۴

معرفی مکتب شیخیه (قسمت اول )

شيخيه نام جماعتي از مسلمانان شيعه مذهب است كه بجهت پيروي از عالم بزرگ شيعي مرحوم شيخ احمد بن زين الدين احسائي باين اسم ناميده شده اند . عقايد شيخيه همان عقايد شيعه جعفري...

محمد کریم خان کرمانی شیخیه شیخ احمد احسایی سید کاظم رشتی ۰

خط و مشی

در این پست توضیحاتی از خط و مشی این وبسایت و برخی از مطالب پیش رو خواهیم داد و شما خوانندگان گرامی را بیشتر در جریان فعالیت این وبگاه قرار میدهیم. در این وبسایت...