دسته: حکمت

نظریه تکامل داروین از دیدگاه اسلام نظریه تکامل فرگشت دیدگاه درست در مورد تکامل دلایل نظریه تکامل از اسلام داروین حضرت آدم پیامبران ۳۷

نظریه تکامل داروین – قسمت اول

از نظریات جاافتاده علمی که مورد قبول همه قرار گرفته، نظریه تکامل داروین است. به طور خلاصه این نظریه میگوید، که موجودات در طی گذشت زمان و نسل ها موجب فرگشت یا تکامل میشوند....

طفل عالم تطبیق تابستان اسرار بهار ۰

به مناسبت آغاز فصل تابستان

گیاهان در ابتدای رویش خود طاقت آفتاب را ندارند و چون در نهایت لطافتند آفتاب مستقیم آنها را میسوزاند، لذا خداوند حکیم فصل بهار را بر تابستان مقدم داشت و با بخار نمودن رطوبات...

نفس کیفیت خلق کیفیات اربعه کیان ثلثه عوالم هزارگانه عالم ملکوت عالم ملک عالم عقل عالم جبروت سرمد زمان روح دهر حکمت جسم جسد ۱۹

عوالم جبروت، ملکوت و ملک

همانطور که در طب اشاره کردیم، موالید بر سه کیان آب، روغن و خاک (به عبارتی روح، نفس،  جسد) و بر کیفیات طبایع اربع (آتش،هوا، آب و خاک) ایجاد شده اند. و هیچ یک از...

نقل کردن خواب قضا و قدر صدقه خواب حسن ظن تقدیر تعبیر خواب تأثیر کاینات بر انسان تأثیر افلاک بر انسان ۲

تعبیر خواب

پیش از این گفته بودیم که گاهی در خواب بر اموری از حال یا آینده مطلع میشویم که در بیداری نمیدانستیم، و سبب آن را گفتیم، ملائکه ای که تقدیرات خداوند را فرود می...

یاقوت الحمرا هوا نور کیفیت شیئ کیفیت در حکمت طعم صدا رنگ شناسی رنگ خاک چگونگی بو آتش آب ۰

حد کیفیت در اشیاء

هفته پیش گفتیم که مؤثر و جهت مؤثر، اگر بخواهد برای حواس ظاهری ماظهور داشته باشد، باید به حدودی که جهت نفس (اثر) دارای آن است ظاهر شده و به آنها محدود شود، چرا که...

علت های غیبت طفل خلیفه های غاصب چگونگی رشد کودک چرا امام غایب شده تربیت کودک امام عصر امام زمان ع اما وجه الانتفاع بي في غيبتي كانتفاع الناس بالشمس اذا جللها السحاب اسرار بهار ۰

ادامه تطبیقات عالم و بعضی از علل غیبت امام عصر عج

همانطور که در مطلب قبل گفتیم، عالم، انسانی بزرگ است که هر چه در انسان میبینیم در عالم نیز قابل مشاهده است، و به اسراری از خفای عقل طفل عالم اشاره کرده و بلوغ آن...

عالم کبیر عالم صغیر عالم ظهور رجعت تطبیق انسان ۰

تطبیق عالم صغیر با عالم کبیر

بنابر قول امیرالمؤمین علیه السلام و آنچه که به دید حکمت مشاهده میشود، انسان عالم صغیر بوده و خلاصه و نمونه ای از عالم اکبر می باشد. اتزعم انّک جرم صغیر       ** * **      و...

وجود مقید مطلق عالم امکان ۰

مبحث وجودات سه گانه و نسبیت مطلقات

لفظ وجود سه کاربرد دارد، وجود حق، وجود مطلق و وجود مقید. وجود حق، مراتب خدایی و رتبه های ذات و اسماء و صفات خداست. وجود مطلق، عالم امکان بوده و خمیر مایه ای برای تمامی...

معراج لولا الحجه لساخت الارض باهلها کیفیت غیبت امام زمان ع غیبت امام شیخیه باقری سِرَاجًا مُنِيرًا خلع جسد عنصری جسم امام جسد امام بهم ملأت سمائک و ارضک بکم تحرکت المتحرکات و سکنت السواکن بدن امام اینما تولوا فثم وجه الله اول ما خلق الله اعتقاد شیخیه در مورد غیبت امام زمان ع ابدان معصومین ۸۲

بحث بدن امام علیه السلام

از مباحث نظری که در بین عده ای از شیخیه مورد بحث قرار گرفته و مورد اختلاف است بحث جسم مقدس معصومین علیهم السلام و چگونگی غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه میباشد....