دسته: متوسط

نیمه گمشده, نفس, مرد, عقل, عشق, زوج, زن, ادم و حوا ۰

نیمه گمشده در حکمت حق

هر انسانی که در این دنیا خلق شده است زن اصلی دارد که از شعاع نفس او خلق شده و همان را در آخرت باو میدهند و لایق کسی دیگر نیست، چنانکه در قرآن میفرماید خلق...

یکتا بودن خداوند, قدیم و حادث, صفات خداوند ۰

صفات کمالیه پروردگار

پیش از این دانستیم که جمیع موجودات حادث و محتاجند و ایجاد کننده و محرکی نیازمندند و در هر امری به شخص و اسباب دیگری وابسته اند. لذا فاعلی باید باشد که از همه اینها بی نیاز...

محمد کریم خان کرمانی, کلیات طب, کلیات پزشکی, طب, حقائق الطب, اصول طب ۰

لزوم دید حِکمی برای اطباء

چند پست قبل گفتیم که تفاوت علم و دید مرحوم محمد کریم خان کرمانی اع با سایر علما و دانشمندان این است که ایشان از جهت بالا به مسائل نگاه کرده و به مثال هایی...

معلول, مخلوق, محتاج, علت, خالق, حادث, چرخه طبیعت, اعتقادات ۰

احتیاج در جمیع موجودات و حوادث

پیش از این ثابت شد که تمامی مخلوقات حادث و مرکبند، لذا لازم است ایجاد کننده ای ، مؤلفی و مفسدی داشته باشند و قطعا خودشان نمیتوانند مکون و مفسد خود باشند، زیرا قبل از ایجاد...

یاقوت الحمرا, نور و رنگ, ماهیت رنگ, رنگ اشیاء, دلایل محسوس, حقیقت رنگ ۰

دلایل محسوس در اثبات وجود رنگ

همانطور که در هفته پیش گفتیم، نظریات دیگران در مورد رنگ بر این اساس است که رنگ به ذاته حقیقتی ندارد و نور است که باعث ایجاد آن در اجسام میشود و نظر مرحوم محمد کریم...

نور, مخلوقات, مثنوی, صفات, ذات, خداوند, توحید, آینه ها ۰

نور و آینه ها

در هفته پیش گفتیم، مخلوقات همه نشانه و آینه ای هستند که نور و قدرت و حکمت و جمال خداوند را نشان میدهند، البته در این امر همه یکسان نیستند و قابلیت ها متفاوت است،...

مشاعر, عقل, حواس پنجگانه, حجة القاطعه, اصول ۰

مدرک اشیاء در عالم اعراض

برای درک هر چیزی که صورت خارجیی در این دنیا دارد لازم است از حواس پنجگانه استفاده کنیم. چنانکه برای اشکال و رنگ ها از بینایی، صدا ها شنوایی، بوها بویایی، طعم چشایی و برای...

محمد کریم خان کرمانی, محزون بودن, غم, طریق النجات, دنیا, حزن, اندوه, آخرت ۰

حقیقت حزن و اقسام آن

مرحوم محمد کریم خان کرمانی اع در فصلی از کتاب طریق النجات در مورد حزن میفرمایند (خلاصه): حزن از قبض و گرفتگی روح ایجاد میشود بخاطر بیزاری از چیزی که از آن ناخوشآیند است. اگر آن چیز مربوط...

یاقوت حمراء, نور, محمد کریم خان کرمانی, رنگ, دیدن, حقیقت رنگ ۰

حقیقت رنگ چیست؟

از مواردی که مرحوم محمد کریم خان کرمانی اع بر خلاف نظر اکثریت حرف تازه ای زده اند، تعریف ایشان از حقیقت رنگ است که نظریه خود را با دلایل علمی و شواهدی از...