دسته: علم تعبیر خواب

نشریات محمد کریم خان کرمانی در تعبیر خواب

نقل کردن خواب, قضا و قدر, صدقه, خواب, حسن ظن, تقدیر, تعبیر خواب, تأثیر کاینات بر انسان, تأثیر افلاک بر انسان ۲

تعبیر خواب

پیش از این گفته بودیم که گاهی در خواب بر اموری از حال یا آینده مطلع میشویم که در بیداری نمیدانستیم، و سبب آن را گفتیم، ملائکه ای که تقدیرات خداوند را فرود می...

دیدن آینده در خواب, خواب واقعی, خواب غیر واقعی, خواب, تقدیرات, تعبیر خواب, تأثیر شیاطین و ملائکه در خواب, اضغاث احلام ۰

چگونه خواب های واقعی میبینیم؟

در پنجشنبه هفته پیش بیان کردیم که علت خواب های غیر واقعی و بدون تعبیر چیست و چگونه میتوانیم رویا های صادقه داشته باشیم. در ادامه بدانیم که خواب، مؤثر در خارج نیست همانطور که آینه تأثیری...

خواب های غیر واقعی, خواب, چه چیز هایی در خواب تأثیر میگذارد, چگونه خواب میبینیم, چرا خواب های پریشان میبینیم ۰

چرا خواب های غیر واقعی میبینیم؟

هفته پیش گفتیم آنچه را که در خواب، غیر طبیعی میبینیم، ایراد آن از چشم باطنی ماست که دچار اعوجاجی شده، و گفتیم خیال ما مانند آینه ای است که اگر صاف و بی رنگ...